Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie

Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie pani Anna Misiura wyznaczyła koordynatora ds. dostępności w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie. Funkcję będzie pełnił pan Krzysztof Jojko

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla MCE było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.)

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało m.in.:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie;
  • monitorowanie działalności Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie: Krzysztof Jojko

adres do korespondencji: al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

e-mail: kj@knurow.edu.pl

telefon: 32 441 97 48

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Krzysztof Jojko
Data publikacji:01.10.2020 07:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dyrektor MCE
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Krzysztof Jojko
Data aktualizacji:01.10.2020 07:42