Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/246/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Knurów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Marta Mastalska
Data publikacji:15.10.2020 08:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marta Mastalska
Data aktualizacji:15.10.2020 08:23