Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie , Nr ZP.272.1.41.2020 z dnia 27.10.2020 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Małgorzata Palka
Data publikacji:29.10.2020 13:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Loch
Data na dokumencie:27.10.2020
Informację aktualizował:Małgorzata Palka
Data aktualizacji:29.10.2020 13:05