Program „Wspieraj Seniora”

 

Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje
o przystąpieniu do Programu „Wspieraj Seniora”.

           
Program będzie realizowany do 31 grudnia 2020 r.  i ma na celu ochronę osób w wieku 70+ (zwanych dalej Seniorami) przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Polski.

Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów (zgodnie z zakresem wskazanym przez Seniora), obejmujących artykuły podstawowej potrzeby - w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.
 

Program skierowany jest do Seniorów powyżej 70 roku życia, którzy w trosce o własne bezpieczeństwo w związku z trwającą pandemią, zdecydowali się na pozostanie w domach.
W szczególnych przypadkach wsparcie może być udzielone osobie poniżej 70 roku życia, która ze względu na sytuację zdrowotną, rodzinną czy społeczną nie ma możliwości zabezpieczenia podstawowych potrzeb we własnym zakresie.

Z Programu nie mogą skorzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w postaci usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach Programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawane na drodze decyzji administracyjnej.

                                   

Procedura udzielania wsparcia Seniorom w gminie Knurów:

 1. Senior z terenu Knurowa dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.
  Nr  infolinii:    22 505 11 11.

Senior może także zadzwonić bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie (MOPS), pod nr (32) 335 50 00

 

 1. Osoba przyjmująca zgłoszenie przez infolinię przekazuje prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.  
   
 2. Po uzyskaniu zgłoszenia pracownik MOPS w Knurowie kontaktuje się telefonicznie
  z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, których koszty pokrywa senior.

Senior płaci tylko za rzeczywisty koszt zakupów, ich dostarczenie jest nieodpłatne.

 1. Podczas rozmowy telefonicznej pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Knurowie poinformuje seniora o:
 • sposobie realizacji usługi
 • imieniu i nazwisku osoby, która przyjdzie z pomocą oraz sposobie zweryfikowania tej osoby
 • konieczności udostępnienia, danych osobowych (imię i nazwisko, adres, nr tel.)  wolontariuszom, harcerzom, lub służbom współpracującym, np. Ochotniczej Straży Pożarnej - wyłącznie w celu realizacji usługi
 • konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa – osłonie nosa i ust, zachowaniu dystansu społecznego, w miarę możliwości użycia rękawiczek jednorazowych
  lub dezynfekcji rąk        
   

Uwaga!

Osoba realizująca usługę (pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie lub osoba wyznaczona przez MOPS) zawsze umówi się z Seniorem na wizytę, wskazując konkretny dzień i godzinę – nigdy nie pojawi się bez zapowiedzi !!!

Senior powinien wymagać od osoby realizującej usługę okazania dokumentu tożsamości oraz „Skierowania” z MOPS, służących weryfikacji osoby.

Wszelkie niezapowiedziane, lub wzbudzające podejrzenie Seniora wizyty należy niezwłocznie zgłosić do MOPS w Knurowie pod nr telefonu: (32) 335 50 00.

Infolinia 22 505 11 11 działa od poniedziałku do niedzieli, w godz. 08:00-21:00.

Realizacja usługi wsparcia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie. Zgłoszenia, które wpływają w weekendy przez system CAS rozpatrywane są od poniedziałku.         

Więcej informacji dotyczących Programu „Wspieraj Seniora” znajduje się na stronie internetowej: https://wspierajseniora.pl/

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program Wspieraj Seniora
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Data publikacji:23.11.2020 14:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:23.11.2020
Informację aktualizował:Agata Twardawa
Data aktualizacji:23.11.2020 14:40