Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.) Prezydent Miasta Knurów informuje, że Decyzją nr GL.RZT.70.3.2020 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 17 listopada 2020 r. została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Knurów, części gminy Pilchowice, części gminy Czerwionka - Leszczyny na okres 3 lat.

Ww. Decyzja została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 04.12.2020 r.

W związku z powyższym od 12.12.2020 r. do 11.12.2023 r. będą obowiązywały nw. ceny i stawki opłat taryfowych za świadczenie następujących usług:

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Knurów, części gminy Pilchowice, części gminy Czerwionka - Leszczyny na okres 3 lat - od 12.12.2020 r. do 11.12.2023 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Krzysztof Trela
Data publikacji:18.12.2020 16:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Krzysztof Trela
Data aktualizacji:26.01.2021 17:14