Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.  Utrzymanie przystanków  autobusowych na terenie Gminy Knurów, Nr ZP.272.1.45.2020 z dnia 29.12.2020 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Kozyro
Data publikacji:31.12.2020 10:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Loch
Data na dokumencie:29.12.2020
Informację aktualizował:Agnieszka Kozyro
Data aktualizacji:31.12.2020 10:44