ZARZĄDZENIE NR 428/BAiKW/2020

PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

 

z dnia 29 grudnia 2020 r.

 

 

w sprawie: wprowadzenia planu kontroli wewnętrznej w Gminie Knurów na 2021 rok.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami),

 

 

zarządzam, co następuje:

 

 

  1. Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej na 2021 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

  1. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Knurów.

     

  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 r.

 

PREZYDENT MIASTA KNURÓW

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan kontroli wewnętrznej w Gminie Knurów na 2021 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Marzena Filuś
Data publikacji:11.01.2021 10:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Rams
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marzena Filuś
Data aktualizacji:11.01.2021 10:01