Kontrola płatnika składek przeprowadzona przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Nazwisko i imię kontrolującego :
                     Halina Czechowska - Inspektor Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Nazwa instytucji kontrolującej :
                     Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

Nr i data delegacji :
                     Upoważnienie Nr 0410000-954-407/2006 z dnia 15.03.2006r.

Czas kontroli :
                     30.03-27.04.2006r.

Zakres kontroli :

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz o ustalenie kapitału początkowego.
  4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Protokół kontroli :

                     041-0000955-226/2006/0III z dnia 19.04.2006r. (NS/0911/01/06)

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrola płatnika składek przeprowadzona przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Ślósarczyk
Informację wytworzył:Piotr Surówka
Data na dokumencie:30.03.2006
Data publikacji:07.04.2006 10:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż