Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów Nr ZP.272.1.4.2021 z dnia 02.02.2021 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), w związku z art. 91 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 z późn. zm.).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Remonty chodników na terenie Miasta Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Małgorzata Palka
Data publikacji:04.02.2021 10:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Loch
Data na dokumencie:02.02.2021
Informację aktualizował:Małgorzata Palka
Data aktualizacji:04.02.2021 10:38