Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.   „Eksploatacja i utrzymanie tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów” Nr ZP.272.1.6.2021 z dnia 04.02.2021 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). w związku z art. 91 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 z późn. zm.)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.:„Eksploatacja i utrzymanie tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Julita Macionczyk
Data publikacji:08.02.2021 11:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Loch
Data na dokumencie:04.02.2021
Informację aktualizował:Julita Macionczyk
Data aktualizacji:08.02.2021 11:15