ul. dr. Floriana Ogana 5, pokój nr 1, 4 i 5
44-190 K n u r ó w
tel. (32) 339-22-48,49

e-mail: usc@knurow.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek 7.30 – 15.30

środa 7.30 - 17.30  

czwartek 7.30 - 15.30

piątek 7.30 – 13.30

Kierownik: Barbara Bismor
Z-ca Kierownika: Krystyna Pach  

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

  • rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób

  • dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego

  • prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych

  • przyjmowanie zgłoszeń o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie

  • prowadzenie spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk

Akty stanu cywilnego przechowuje się przez okres:

  • 100 lat od ich sporządzenia (dot.aktów urodzeń),

  • 80 lat od ich sporządzenia (dot.aktów małżeństwa i zgonów)

po upływie wymienionych okresów akty stanu cywilnego z USC Knurów zostały przekazane do:

Archiwum Państwowego Oddział w Gliwicach,

ul.Zygmunta Starego 8,

41-100 Gliwice


 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Krystyna Pach
Data publikacji:26.04.2004 15:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Bismor
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Bednarek
Data aktualizacji:19.09.2018 16:12