Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udz. zamówienia publ. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej Ø160 oraz przyłącza wodociągowego Ø110 w budynku MOSiR w Knurowie przy ul. Górniczej 2 na działkach nr 785/16, 789/76, 925/76 obręb 0002 Szczygłowice k. m. 21, jednostka ewidencyjna 240501_1 Knurów”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Paszko
Data publikacji:10.02.2021 14:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Stolarek
Data na dokumencie:10.02.2021
Informację aktualizował:Anna Paszko
Data aktualizacji:10.02.2021 14:39