Ogłoszenia o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Knurowie przy ul. Rakoniewskiego i ul. Prusa

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

1.Prezydent Miasta Knurów , działając na podstawie §12 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, informuje, że w dniu 27 kwietnia 2006 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7  w sali nr 16 przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Knurowie przy ul. Rakoniewskiego.

2.Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Knurów, położonej przy ul. Rakoniewskiego, przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną : tj. działka 2319/3 o pow. 771 m? , m.Knurów, obręb Knurów, nr jedn. rej. 2016, KW 52 523 ( SR Gliwice)

3.Do przetargu dopuszczono 2 osoby

4.Cena wywoławcza wynosiła    29 522,00 zł + VAT
   Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 30 422,00 zł + VAT

5. Nabywcą nieruchomości zostali: Daniel Puchalski, Barbara Kośmider-Puchalska

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

1.Prezydent Miasta Knurów , działając na podstawie §12 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, informuje, że w dniu 27 kwietnia 2006 r. o godz.11.15 w Urzędzie Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7  w sali nr 16 przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Knurowie przy ul. Rakoniewskiego.

2.Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Knurów, położonej przy ul. Rakoniewskiego, przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną : tj. działka 2319/4 o pow. 788 m? , m.Knurów, obręb Knurów, nr jedn. rej. 2016, KW 52 523 ( SR Gliwice)

3.Do przetargu dopuszczono 3 osoby

4.Cena wywoławcza wynosiła    30 173,00 zł + VAT
   Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 32 573,00 zł + VAT

5. Nabywcą nieruchomości został: Krzysztof Kumór

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

1.Prezydent Miasta Knurów , działając na podstawie §12 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, informuje, że w dniu 27 kwietnia 2006 r. o godz.11.30 w Urzędzie Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7  w sali nr 16 przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Knurowie przy ul. Rakoniewskiego.

2.Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Knurów, położonej przy ul. Rakoniewskiego, przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną : tj. działka 2319/5 o pow. 740 m? , m.Knurów, obręb Knurów, nr jedn. rej. 2016, KW 52 523 ( SR Gliwice)

3.Do przetargu dopuszczono 2 osoby

4.Cena wywoławcza wynosiła    28 335,00 zł + VAT
   Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 28 635,00 zł+ VAT

5. Nabywcą nieruchomości została: Katarzyna Sobótka

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

1.Prezydent Miasta Knurów , działając na podstawie §12 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, informuje, że w dniu 27 kwietnia 2006 r. o godz.11.45 w Urzędzie Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7  w sali nr 16 przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Knurowie przy ul. Rakoniewskiego.

2.Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Knurów, położonej przy ul. Rakoniewskiego, przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną : tj. działka 2319/6 o pow. 767 m? , m.Knurów, obręb Knurów, nr jedn. rej. 2016, KW 52 523 ( SR Gliwice)

3.Do przetargu dopuszczono 3 osoby

4.Cena wywoławcza wynosiła    29 368,00 zł + VAT
   Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 29 668,00 zł + VAT

5. Nabywcą nieruchomości została: Bogusława Jeglorz

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

1.Prezydent Miasta Knurów , działając na podstawie §12 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, informuje, że w dniu 27 kwietnia 2006 r. o godz.12.00 w Urzędzie Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7  w sali nr 16 przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Knurowie przy ul. Rakoniewskiego.

2.Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Knurów, położonej przy ul. Rakoniewskiego, przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną : tj. działka 2319/7 o pow. 675 m? , m.Knurów, obręb Knurów, nr jedn. rej. 2016, KW 52 523 ( SR Gliwice)

3.Do przetargu dopuszczono 2 osoby

4.Cena wywoławcza wynosiła    25 846,00 zł + VAT
   Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 26 146,00 zł + VAT

5. Nabywcą nieruchomości została: Stanisława Szóstak

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

1.Prezydent Miasta Knurów , działając na podstawie §12 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, informuje, że w dniu 27 kwietnia 2006 r. o godz.12.30 w Urzędzie Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7  w sali nr 16 przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonej w Knurowie przy ul. B.Prusa.

2.Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości zabudowanej niedokończonym budynkiem zaplecza dla obiektów sportowo-rekreacyjnychj, stanowiącej własność Gminy Miasta Knurów, położonej przy ul. Rakoniewskiego, przeznaczona pod tereny usługowo-produkcyjne : tj. działka 2141/13 o pow. 5515 m? , m.Knurów, obręb Knurów, nr jedn. rej. 2246, KW 61 789 ( SR Gliwice)

3.Do przetargu dopuszczono 1 osobę

4.Cena wywoławcza wynosiła    119 242,00 zł+ VAT
   Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 120 742,00 zł+ VAT

5. Nabywcą nieruchomości został: GC INVESTMENT Sp. z o.o.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenia o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Knurowie przy ul. Rakoniewskiego i ul. Prusa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Weronika Rudzka
Informację wytworzył:Maria Baron
Data na dokumencie:28.04.2006
Data publikacji:08.05.2006 13:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż