OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

z dnia 1 lipca 2021 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka – ETAP II
przyjętego uchwałą Nr XLVI/614/18 Rady Miasta Knurów z dnia 21 lutego 2018 r.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1, w nawiązaniu do art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021 poz. 741 ze zm.)

zawiadamiam o podjęciu:

  • uchwały Nr XXXVIII/470/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka – ETAP II

Zmiana dotyczy treści § 4 ust. 2 pkt 2 litera f. Załącznik Nr 1 (graficzny) do uchwały Nr XLVI/614/18 RM Knurów pozostaje bez zmian. (...)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 1 lipca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka – ETAP II
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gałka
Data publikacji:01.07.2021 08:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.07.2021
Informację aktualizował:Anna Gałka
Data aktualizacji:01.07.2021 13:00