UA.6720.1.1.2021

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 8 lipca 2021 r.
o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741 ze zm.) oraz na podstawie art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawyz dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 ze zm.),
zawiadamiam o podjęciu:
uchwały Nr XXXVIII/468/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpieniado sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów.
Projekt ww. dokumentu wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.Do projektu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko. (...)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 8 lipca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gałka
Data publikacji:08.07.2021 10:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kostelecka
Data na dokumencie:08.07.2021
Informację aktualizował:Anna Gałka
Data aktualizacji:08.07.2021 10:55