W dniu 16.12.2021 r. zostało wszczęte postępowanie na realizację zamówienia publicznego pn: „Zakup i wymiana zużytych elementów urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej na gminnych placach zabaw w Knurowie” w ramach zadania ”Przeglądy techniczne, remont, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych w tym wymiana piasku na placach piaskowych”, prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień Publicznych (PZP) w związku z art. 305 pkt 1) PZP, poprzez wysłanie zaproszenia do Wykonawcy: REST Adam Marquardt, ul. Władysława Jagiełły 4a/15, 44 – 194 Knurów.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postępowanie nr GKRiOŚIX.7021.1.14.2021 w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację zamówienia publicznego pn. „Zakup i wymiana zużytych elementów urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej na gminnych placach zabaw w Knurowie” w ramach zadania „Przeglądy techniczne, remont, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych w tym wymiana piasku na placach piaskowych”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Krzysztof Trela
Data publikacji:16.12.2021 14:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Krzysztof Trela
Data aktualizacji:30.12.2021 09:07