W dniu 28.01.2022 r. zostało wszczęte postępowanie na realizację zamówienia publicznego pn: „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów” w ramach zadania „Eksploatacja oświetlenia ulicznego”, prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień Publicznych (PZP) w związku z art. 305 pkt 1) PZP, poprzez wysłanie zaproszenia do Wykonawcy: OBI COMPLEX Rafał Zgoda, ul. Wysoka 5, 44-240 Żory.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postępowanie nr GKRiOŚ.271.1.2022 w trybie z wolnej ręki na realizację zamówienia publicznego pn: „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów” w ramach zadania „Eksploatacja oświetlenia ulicznego”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Krzysztof Trela
Data publikacji:28.01.2022 10:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Krzysztof Trela
Data aktualizacji:28.01.2022 10:42