Zarządzenie Nr 1 /2002
Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Knurowie
z dnia 23 września 2002 r.

w sprawie : zmian w  statucie Miejskiego Przedszkola nr 12 w Knurowie.
 

Na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991r – Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późniejszymi zmianami – art. 60, art.52 w związku z art.50.oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie Ramowych Statutów Publicznego Przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. . 624 z późniejszymi zmianami)

zarządzam  co następuje :

  1. Zobowiązuję pracowników Miejskiego Przedszkola nr 12 w Knurowie  do zapoznania się z aktualnym statutem Miejskiego Przedszkola nr 12 w Knurowie.
  2. Statut mocą uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 23 września 2002 wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
  3. Traci moc statut przedszkola uchwalony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2000r.

 

DYREKTOR
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12
mgr Ilona Wierzbowska-Pluta

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Knurowie z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wprowadzenia Statutu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:17.05.2004 11:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:23.09.2002
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:17.05.2004 11:15