Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie ogłasza przetarg nieograniczony o szacowanej wartości poniżej 60 000,00 EURO na:

WYKONANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

Adres pocztowy:   
Floriana 4; Knurów 44-190; woj. śląskie
 
Osoba upoważniona do kontaktów: Jacek Kwiatkowski, Artur Lisowski
Telefon: 032 3394500
 
e-mail: mzglia@mzglia.internetdsl.pl
 Fax: 0323394501
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.mzglia.internetdsl.pl
 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
 
Określenie przedmiotu zamówienia:
 
WYKONANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

Budynki objęte zamóweniem:
1. przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Wilsona 48
2. przyłącze wodociągowe do budynku użytkowego przy ul. Floriana 5
3. przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego przy ul. Zwycięstwa 19A
4. przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego przy ul. Zwycięstwa 25
 
Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena - 80%
Okres udzielonej gwarancji - 20%
 
Terminy
Termin składania ofert:  03/10/2006 (dd/mm/rrrr)
 
Miejsce składania ofert: Siedziba zamawiającego, pokój nr 10 (sekretariat)

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogł.o przetargu nieograniczonym o szacowanej wartości poniżej 60 000,00 EURO
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Tomasz Twardawa
Data publikacji:23.08.2006 14:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Kwiatkowski
Data na dokumencie:23.08.2006
Informację aktualizował:Grzegorz Łągiewka
Data aktualizacji:29.07.2010 09:53