OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:   
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie

Adres pocztowy:   

Ulica: Floriana 4
Miejscowość: Knurów
Kod pocztowy: 44-190    
Województwo: śląskie

Osoba upoważniona do kontaktów:
Telefon: 032 3394500 wew. 508
Jacek Kwiatkowski
e-mail: mzglia@mzglia.internetdsl.pl
Fax: 0323394501

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http:// www.mzglia.internetdsl.pl

Rodzaj zamówienia:
Usługi

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I OBEJŚĆ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE
 
1. sprzątanie pomieszczeń i obejść budynków mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność
    Gminy Knurów zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji
    w Knurowie,
2. sprzątanie pomieszczeń ogólnodostępnych pawilonu handlowo usługowego przy ul. Szpitalnej
    8/B w Knurowie,
3. sprzątanie pomieszczeń ogólnodostępnych na parterze i I piętrze oraz pomieszczeń,
    zajmowanych przez Adm. Szczygłowice w budynku przy ul. Staszica 1 w Knurowie,
4. sprzątanie pomieszczeń hotelu miejskiego przy ul. Floriana 4 w Knurowie.
 

Kryteria oceny ofert:

cena - 100%

Terminy

Termin składania ofert:
Data:    21 / 12 / 2006

Miejsce składania ofert:

Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, ul. Floriana 4, pokój nr 10 (sekretariat)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gorzkowska
Data publikacji:29.11.2006 10:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Kwiatkowski
Data na dokumencie:29.11.2006
Informację aktualizował:Grzegorz Łągiewka
Data aktualizacji:30.07.2010 09:29