GMINA KNURÓW - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
44-193 Knurów, ul. Sztygarska-Hala Sportowa, woj. śląskie, pow. Gliwice,
tel. (032) 330 48 10, fax (032) 330 48 12. www.mosir.knurow.com.pl

o g ł a s z a

trzeci pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H 10-11.01, rocznik 1989, nr rejestracyjny SGL H834, ilość miejsc – 48, nr identyfikacyjny – 160055, silnik poj. 11 000 ccm, wskazanie drogomierza – 158 438 km.

Przetarg jest zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej oraz Regulamin Przetargu na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H 10. Każdy z przystępujących do przetargu ma obowiązek zapoznania się z ich treścią, co potwierdza w odpowiednim miejscu na formularzu oferty własnoręcznym podpisem.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej i osoby prawne, które wpłacą wadium.

Oferty należy składaćw zamkniętych kopertach w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Knurowie, przy ul. Sztygarska – Hala Sportowa (Sekretariat – pok. nr 206 lub pok. 208 w godz. 800 ÷ 1500) do dnia 19 grudnia 2006 r. do godz. 900. Koperta powinna być opisana „Przetarg na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H 10”.

Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do MOSiR w określonym powyżej terminie.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi dnia 19 grudnia 2006 r. o godz. 930 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Knurowie, ul. Sztygarska – Hala Sportowa, II piętro – pok. nr 209 - salka konferencyjna.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H10
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Ślósarczyk
Data publikacji:04.12.2006 13:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Kośmider
Data na dokumencie:04.12.2006
Informację aktualizował:Beata Ślósarczyk
Data aktualizacji:05.01.2007 09:42