Decyzja Nr NE/0161-2/12/06

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie
z dnia 12.12.2006 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Jednostki Budżetowej MOSiR na 2006 r.

na podstawie: art.188, ust.4 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 ) oraz Zarządzenia Nr 0151/36a/2006 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 09.03.2006 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie do dokonywania zmian w planie finansowym Jednostki na 2006 rok.

ustalam co następuje:

§ 1

1. Zmniejszyć wydatki w planie finasowym na 2006 r. o kwotę 7 000,00 zł.

Dział   Rozdział  §                                                                                                     Kwota

926 Kultura fizyczna i sport                                                                                   7 000,00
           92695 Kultura fizyczna i sport - pozostała działalność
                          4300 Zakup usług pozostałych                                                       5 000,00
                          
4410 Podróże służbowe - krajowe                                                 2 000,00

§ 2

1. Zwiększyć wydatki w planie finasowym na 2006 r. o kwotę 7 000,00 zł.

Dział   Rozdział  §                                                                                                      Kwota

926 Kultura fizyczna i sport                                                                                    7 000,00
           92695 Kultura fizyczna i sport – pozostała działalność
                          4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                        7 000,00

§ 3

1. Wykonanie Decyzji powierzam Głównemu Księgowemu.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

uzasadnienie:

Powyższych przeniesień dokonano w związku z wydatkami niezbędnymi do bieżącego funkcjonowania Jednostki.

p.o. Dyrektora MOSiR Knurów
          Waldemar Kośmider

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja p.o. Dyrektora w sprawie zmiany planu finansowego Jednostki Budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Małgorzata Wrońska
Data publikacji:15.12.2006 08:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Kośmider
Data na dokumencie:12.12.2006
Informację aktualizował:Małgorzata Wrońska
Data aktualizacji:15.12.2006 08:51