Zarządzenie Nr ZAT/0161/06/06

Dyrektora MOSiR Knurów

z dnia 1 grudnia 2006 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie

zarządzam, co następuje :

§1

Powołać Komisję Przetargową w składzie:

1.    Marcin Kasprzyk    - Przewodniczący Komisji,

2.    Anna Kazaniecka   - Zastępca Przewodniczącego,

3.    Ewa Szypuła          - Członek - Sekretarz.

§2

1.    Wprowadzić Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2.    Wprowadzić Regulamin przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia, na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H 10-11.01, rok produkcji - 1989, numer rejestracyjny SGL H834, ilość miejsc-48, który stanowi własność Gminy Knurów - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

§3

Zadaniem  Komisji  Przetargowej  jest  przygotowanie  i  przeprowadzenie nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H 10-11.01, rok produkcji-1989, numer rejestracyjny SGL H834.

§4

Komisja zostaje rozwiązana niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

§5

Wykonanie Zarządzenia oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem będę sprawował osobiście.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA MOSiR Knurów
        Waldemar Kośmider

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Ślósarczyk
Data publikacji:15.12.2006 13:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Kośmider
Data na dokumencie:01.12.2006
Informację aktualizował:Beata Ślósarczyk
Data aktualizacji:02.01.2007 11:33