Zarządzenie Nr NK/0161/10/06
p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie
z dnia 05 grudnia 2006r.

w sprawie :        powołania wewnętrznej Komisji Socjalnej w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Knurowie.

Na podstawie Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996r Nr 70 poz.335 tj.) oraz § 5 pkt 4 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Knurowie

zarządzam, co następuje:

1.    Powołać wewnętrzną Komisję Socjalną w składzie:

1)    Ewa Szypuła

2)    Marcin Kasprzyk

3)    Justyna Paczka

2.    Zadania Komisji określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Knurowie.

3.    Traci moc zarządzenie Nr MOSiR /0161/D/05 /05 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Knurowie z dnia 01 grudnia 200 5r. w sprawie powołania wewnętrznej Komisji Socjalnej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Knurowie.

4.    Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu.

5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05.12.2006r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie w sprawie powołania wewnętrznej Komisji Socjalnej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Knurowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Ślósarczyk
Data publikacji:15.12.2006 14:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Kośmider
Data na dokumencie:05.12.2006
Informację aktualizował:Beata Ślósarczyk
Data aktualizacji:02.01.2007 11:33