Zarządzenie Nr NK /0161/11/06

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie

z dnia 13 grudnia 2006r.

 

w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie.

 Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2006r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2005r Nr 146 poz. 1222 z późn. zm. )

Zarządzam co następuje :

1.  Uchylam Zarządzenie nr MOSiR/0161/04/00 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie z dnia 26 października 2000r.wprowadzające Regulamin Wynagradzania Pracowników jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie oraz zarządzenia:

MOSiR/0161/02/01 z dnia 26.03.2001r.

MOSiR /0161/RP/01/01z dnia 20.09.2001r.

MOSiR/0161/12/01 z dnia 01.10.2001r.

MOSiR/0161/13/01 z dnia 17.10.2001r.

MOSiR/0161/D/01/01 z dnia 03.12.2001r.

MOSiR/061/D/03/03 z dnia 23.12.2003r

MOSiR/0161/D/04/04 z dnia 05.04.2004r.

 

wprowadzające zmiany w Regulaminie Wynagradzania.

 

2.  Wprowadzam nowy Regulamin Wynagradzania o treści określonej w zał nr 1 pn. „Regulamin Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie".

 

3.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu i Inspektorowi ds. kadrowo-finansowych w MOSiR Knurów.

 

4.  Zobowiązuję Inspektora ds. kadrowo-finansowych do zapoznania pracowników MOSiR Knurów z treścią niniejszego Zarządzenia.

 

5.  Zarządzenia określone w pkt 1 tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia.

 

6.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania jego treści do wiadomości pracowników, z wyjątkiem pkt 4, który wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

p.o. DYREKTORA MOSiR Knurów
        Waldemar Kośmider

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Ślósarczyk
Data publikacji:20.12.2006 09:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Kośmider
Data na dokumencie:13.12.2006
Informację aktualizował:Beata Ślósarczyk
Data aktualizacji:01.02.2007 08:48