Zarządzenie Nr NK /0161/ 12 / 06
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie
z dnia 13 grudnia 2006 r.

w sprawie : wykorzystania urlopów wypoczynkowych za 2006r.

       Na podstawie art. 161, art. 162 , art. 163 § 1-2 i art. 168 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998r. nr 21, póz 94 z późn. zm.),

zarządzam co następuje:

1.   Zobowiązuję pracowników MOSiR Knurów do wykorzystania urlopów wypoczynkowych za 2006 r.w terminie do dnia 31 grudnia 2006r.

2.   Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych winno odbywać się zgodnie z planem urlopów, z zachowaniem wymogów organizacji pracy w MOSiR. Knurów.

3.   Zobowiązuję pracowników do przestrzegania zasady, w przypadku wnioskowania o podział należnego urlopu na części, iż co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

4.   W wyjątkowych przypadkach, wynikających z konieczności zapewnienia właściwej organizacji pracy lub specyfiki zajmowanego przez pracownika stanowiska służbowego, urlop wypoczynkowy może być udzielony nie później niż do 31 marca 2007r.

5.   Wykonanie Zarządzenia powierzam Podinspektorowi ds. Kadrowo-Finansowych.

6.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA MOSiR Knurów
        Waldemar Kośmider

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie w sprawie wykorzystania urlopów wypoczynkowych za 2006r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Ślósarczyk
Data publikacji:20.12.2006 10:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Kośmider
Data na dokumencie:13.12.2006
Informację aktualizował:Beata Ślósarczyk
Data aktualizacji:02.01.2007 11:23