Zarządzenie Nr NE/0161-1/05/06

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie
z dnia 18.12.2006 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr MOSiR/161/PR/01/2002r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

na podstawie: art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r.), art. 10 ust. 1 pkt. 3 lit. A i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 760) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020)

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzić załącznik nr 8 - (Zasady ustalania wyniku finansowego) do Zarządzenia nr MOSiR/161/PR/01/2002r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie w sprawie: przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie i nadzór powierzam Głównemu Księgowemu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18.12.2006r.

p.o. DYREKTORA MOSiR Knurów
          Waldemar Kośmider

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Dyrektora w sprawie zmiany Zarządzenia nr MOSiR/161/PR/01/2002r. dot. przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Małgorzata Wrońska
Data publikacji:28.12.2006 15:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Kośmider
Data na dokumencie:18.12.2006
Informację aktualizował:Małgorzata Wrońska
Data aktualizacji:28.12.2006 15:19