Zarządzenie Nr NK/ 0161/13 /06
p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie
z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie: zmiany treści § 1 Zarządzenia Nr MOS1R/0161/D/02/05 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie z dnia 22 kwietnia 2005 w sprawie tworzenia funduszu nagród oraz zasad przyznawania nagród w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Knurowie.

Na podstawie § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, póz. 1222 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

1. Podwyższa się kwotę funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej do wysokości 70.000,00 zl na każdy rok kalendarzowy.

2. Wykonanie postanowień zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu MOSiR Knurów.

3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007r.

p.o. Dyrektora MOSiR Knurów
    Waldemar Kośmider

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie w sprawie zmiany treści zarządzenia w sprawie tworzenia funduszu nagród oraz zasad przyznawania nagród w MOSiR Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Ślósarczyk
Data publikacji:19.01.2007 14:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Kośmider
Data na dokumencie:29.12.2006
Informację aktualizował:Beata Ślósarczyk
Data aktualizacji:19.01.2007 14:51