wytwórni mas mineralno-bitumicznych  
Spis kart informacyjnych Formularz A- karta informacyjna dla:

  • wniosków o wydanie decyzji

  • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

  • wniosków o ustalenie programu dostosowawczegoNr kar-ty

znak sprawy

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

Dane podmiotu

   1

UA-76240-1/2007

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:Przebudowa ul.Szpitalnej i skrzyżowania w rejonie Gen.Ziętka w Knurowie

Gmina Knurów, ul.Ogana 5


   2


DZ-II/5547-647/36/06

Wniosek  o  wydanie zezwolenia na wycinkę 49 szt. drzew liściastych  z pasa drogowego dróg powiatowych na odcinku ulic: 1-go Maja, Wilsona, Szpitalnej i Alei Piastów w Knurowie.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach 
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice


   3

PM/856/06 

Wniosek  o wydanie  zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 200 cm z terenu nieruchomości położonej przy ulicy Poniatowskiego 8 w Knurowie.

Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A.           ul. Pawliczka 1       41-800 Zabrze


     4

GKIRiOŚ-104/07

Wniosek o zmianę  zezwolenia  na  opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych i transport  nieczystości ciekłych   z  terenu  Miasta  Knurów. 

Transport  Ciężki Usługi  Asenizacyjne   Eugeniusz  Furgoł,  ul. Sienkiewicza 3/3   44-190  Knurów, 

5

UA-76242-1/2007

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:Budowa obiektu magazynowo-biurowego wraz z punktem wymiany opon" - na działce nr 439/15 przy ul.Zwycięstwa w Knurowie  

Zakład Usługowo-Handlowy"ARTOR"sp. z o.o. - Knurów. ul.Staszica 1

 

6

UA-76242-2/2007

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzię-cia  pn.: Rozbudowa budynku usługowego oraz wykonanie zjazdu z ul.Kilińskiego w Knurowie" - na dz. nr 818/76

Sklep Ogólnospożywczy -Iwona Augustowska Knurów,ul.Kilińskiego 2


7

KTZ/218/WA/01/2007

Wniosek  o zmianę zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Knurowa.

Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek,   ul. Wł.Łokietka 4,  41-933 Bytom 


8


Wniosek  o wydanie  zezwolenia na usunięcie 4 sztuki drzew tj. 1 szt. z gatunku topola czarna, 1 szt. z gatunku klon jawor, 2 szt . z gatunku żywotnik z terenu działki  przy ul. Dworcowej w Knurowie.

Komenda  Miejska  Policji  w  Gliwicach,             ul. Powstańców  Warszawy  8-12,  44-100 Gliwice

9


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku świerk kłujący przy ul. Wolności  w Knurowie.

Osoba  fizyczna

10

UA-76242-4/2007

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:Regulacja cieku Knurówka km 2+170-3+050 w Knurowie 

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Katowice, ul.Jesionowa 9a

11


TO/43/2007

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew z gatunku topola czarna w rejonie szybów głównych.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Knurów”, ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów


12


 

ZSZ/153/02/2007

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew z gatunku tuja w rejonie ul. Szpitalnej 29 w Knurowie.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2, ul. Szpitalna 29,   44-194 Knurów


13


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gatunku lipa i olcha na działce nr 669/132 w Knurowie.


Osoba fizyczna


14

DZ-II/5547-647/25/06


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gatunku klon pospolity w pasie drogowym ul. Wilsona w Knurowie.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach,              ul. Zygmunta Starego 17,           44-100 Gliwice

15

TO/69/2007


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew z gatunku klon jawor na działkach 2130/35, 2130/36 wzdłuż ul. Kopalnianej w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Knurów”, ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów

16

UA-76242-3/2007


wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn : Budowa węzła betoniarskiego na potrzeby autostrady A-1 na odcinku od węzła Sośnica w Gliwicach do węzła Bełk w Czerwionce Leszczyny  


J& P-AVAX S.A. Oddział w Polsce ,Warszawa , ul.Chałubińskiego 8

17

UA-76242-5/2007


wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn :Rozbudowa ręcznej myjni samochodowej na działkach nr 3097/5, 3104 i 3111 przy ul.Niepodległości w Knurowie


pełnomocnik: D.Kałdonek -P.P.B.H.-"PROjArch"

Gliwice, ul.Michałowskiego 8

18
 


UA-76242-6/2007

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn Kanalizacja sanitarna z budynków mieszkalnych przy ul.Ogrodowej w Knurowie

PBO "TROJAN"

sp. zo.o.
Katowice, ul.Mickiewicza 12/5a


19


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku lipa na działce nr 608, w Knurowie.

osoba fizyczna


20

GKIRiOŚ-426/07

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych   i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta Knurów. 

Piotr Myca, ul. Karola Miarki 6, 44-189 Wilcza


21

PWiK/TS/507/1255/07


Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta Knurów. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.     ul. Szpitalna 9,      44-194 Knurów

22


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku tuja przy ul. Wolności w Knurowie.


osoba fizyczna

23


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku jarzębina przy ul.Szpitalnej 9 w Knurowie.

PWiK S.A. ul. Szpitalna 9, 44-194 Knurów


24

UA-7624/6/2006/2007

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
Budowa stacji paliw płynnych ze stanowiskiem LPG zlokalizowanej na działkach nr 127/1 i 127/4 przy ul.1 Maja w Knurowie 


STATOIL Polska Partner Sp. zo.o.

Warszawa, Puławska 86

25

UA-76242-7/2007

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:  
Budowa wytwórni mas mineralno-bitumicznych Ammann SIM Speedy Batch SB280 oraz Ammann typu Global 100, na potrzeby budowy autostrady płatnej A-1 na odcinku: od węzła "Sośnica" w Gliwicach ( bez węzła) - do węzła "Bełk" w Czerwionce-Leszczynach ( z węzłem)od km 519+374-534+785 


J&P-AVAX S.A. Oddział w Polsce Warszawa, ul.Chałubińskiego 8

26

UA-76242-8/2007

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:  
Instalacja linii radiowych na III Szybie "Jan" KWK "Knurów" w Knurowie, przy ul.Dworcowej.


Kompania Węglowa S.A. , Katowice, ulPwstańców 30

27


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gatunku brzoza na działce nr 817/1 w Knurowie

osoba fizyczna


  28

UA-76242-9/2007

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: instalacja dodatkowych oraz zwiększenie mocy istniejących anten na istniejącej stacji bazowej linii komórkowej Knurów-50247-Kopalnia 


Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

Warszawa, Al.Jerozlomskie 181

pełnomocnik:Andrzej Siwy z firmy

SEMIX Sebastian Fabiańczyk, Psary, ul.Wojska Polskiego 15 

29


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku wierzba mandżurska na działce nr 43/4 w Knurowie.


osoba  fizyczna

30


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew z gatunku : 1 lipa, 3 topole, 1 klon, 1 dąb na działce nr 1621/144 w Knurowie.


osoba fizyczna


31


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew na działce nr 922/5 i 922/7 w Knurowie.

CORLEONE Sadowski Bartłomiej                 ul. Wilsona 16/c/5    44-190 Knurów


32


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 187 szt. drzew z różnych gatunków na działce nr 2196/4 w Knurowie.

SEPO Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. z o.o.   ul. Dworcowa 47      44-190 Knurów  działająca w imieniu firmy J&P-AVAX S.A.  ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

33

UA-76242-12/2007

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla instalacji linii radiowych na Szybowej wieży wyciągowej na III Szybie KWK "Knurów-Szczygłowice" przy ul.Górniczej


KOmpania Węglowa S.A., Katowice, ulPowstańców 30

pełnomocnik.E.Sadowska-Mazur, PHU Audi Biel

34

 

TOŚ/187/2007


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska na działce 2141/26 w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Knurów”, ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów

35

TOŚ/188/2007

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew z gatunku robinia akacjowa, klon pospolity, surmia wielkokwiatowa, topola biała, żywotnik zachodni, klon srebrzysty na działkach nr 1815/18, 1817/4, 1815/15 w Knurowie.

 

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Knurów”, ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów


36


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew z gatunku świerk na działce nr 283/3 w Knurowie.


osoba fizyczna


37


UA-76242-13/2007


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:Zmiana sposobu użytkowania budynku garażu- powstanie warsztatu lakierniczego na dz. nr 399/51 przy ul.Wieczorka 20 w Knurowie  


osoba fizyczna

pełnomocnik: ""BUDEX", Knurów, ul.Dywizji Kościuszkowskiej 10b/3

38


UA-76242-14/2007

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

uwarunkowanich zgody na realizacje przedsię- zięciapn.:Budowa stacji paliw płynnych w miejsce istniejącej na działkach nr 629/2, 629/4,629/1,628/1 w Knurowie przy ul.1 Ma- ja 9 


 


Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Płock, ul.Chemików 7

pełnomocnik: Bożena Wita "AA Projekt" Sp. z o.o. , Rybnik, ul.Rudzka 26


39

UA-76242-15/2007

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsię -wzięcie pn.:Sieć i przyłącze kanalizacji sanitarnej do pawilonów handlowych przy ul.Szpitalnej


osoba fizyczna


40


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew na działce nr 817/4 w Knurowie.


osoba fizyczna


41


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gatunku brzoza i 4 szt. z gatunku akacja na działce nr 476/3 w Knurowie.

osoba fizyczna


42

206/2007

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z gatunku brzoza brodawkowata i 1 szt. z gatunku jesion wyniosły na działce nr 1486/121 i 1487/121 w Knurowie.

 ARKADA Maciej Gaweł       ul. Stefana Batorego 48     41-506 Chorzów


43


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew z gatunku świerk na działce nr 283/3 w Knurowie. 

osoba fizyczna


44


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew z gatunku topola na działce nr 2197 w Knurowie.

Serwis Przyczep WIOLA Sławomir Grabowski           ul. Wilgi 7A                       44-114 Gliwice


45 

 

DZ-II/5547-647/35/07

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z gatunku klon pospolity w pasie drogowym ul. 1 Maja w Knurowie.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach,                          ul. Zygmunta Starego 17,  44-100 Gliwice

46

UA-76242-10/2007

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:Budowa kontenerowej stacji paliw na potrzeby obsługi floty samochodowej wykorzystywanej do budowy autostrady  


SEPO Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. z o.o.   ul. Dworcowa 47      44-190 Knurów  działająca w imieniu firmy J&P-AVAX S.A.  ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

47

UA-76242-11/2007

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Budowa naziemnej stacji tankowania LPG oraz myjni samochodowej ręcznej na dz. nr 788/30 przy ul.Lignozy


"Budex" P.Widera, Knurów ul.Dywizji Kościuszkowskiej 10b/3 działający w imieniu "Gregpol" G.Smołka , Rybnik, ul.Jodłowa 66g


48 


UA-76242-16/2007

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięzięcia pn.: Rozbudowa warszta- tu samochodowego  o pomieszczenia biurowo-socjalno-magazynowe oraz warsztatowe na działce nr 1252/3 przy ul.Sienkiewicza w Knurowie  


osoba fizyczna


49

 

W 1337/2007


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 202 szt. drzew i krzewów z różnych gatunków na działce nr 2196/4 w Knurowie.

SEPO Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47       44-190 Knurów, działająca w imieniu firmy J&P-AVAX S.A.  ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

50

 

RPW W 1360/2007


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 377 szt. drzew z różnych gatunków na działce nr 2198/1 w Knurowie.

SEPO Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47         44-190 Knurów, działająca w imieniu firmy J&P-AVAX S.A.  ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

51


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku modrzew przy ul. Powstańców w Knurowie.


osoba fizyczna

52

 

RPW W 1416/2007


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 13 szt. z gat. wierzba iwa, 8 szt. z gat. topola osika, 1 szt. z gat. klon zwyczajny i 3 szt z gat. głóg jednoszyjkowy na działce nr 2196/1 w Knurowie.


SEPO Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47       44-190 Knurów, działająca w imieniu firmy J&P-AVAX S.A.  ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

53


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku topola na działce nr 2126/2 w Knurowie.


osoba fizyczna

 


54


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew z gatunku modrzew i 2 szt. z gatunku brzoza na działce nr 1014/61 w Knurowie.

osoba fizyczna

55

TOŚ/289/2007


Wniosek o zmianę decyzji nr OR-0154/428/2007 z dnia 12.10.2007r..

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Knurów”,       ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów

56

UA-76242-17/2007

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa ciągu technologicznego wzbogacania miałów surowych w Zakładzie Mechanicznej Przeróbki Węgla Rejo szybów Głównych KWK "Knurów w Knurowie   


Kompania Węglowa S.A Katowice Centrum Wydobywcze "Zachód" Oddział KWK "Knurów" , Knurów, ul.Dworcowa 3a

pełnomocnik: Władysław Piecuch

57

UA-76240-2/2007

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów- budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych" 


Gmina Knurów, ul.Ogana 5

pełnomocnik: Janusz Łojewski - Biuro Gospodarki Wodno -Ściekowej "Hydrosan" Sp. z o.o. , ul.Sienkiwicza 10, Gliwice 


58


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z gatunku świerk kłujący na działce nr 1388/151 w Knurowie.

osoba fizyczna

59

TOŚ/313/2007


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 szt. drzew z gatunku : topola kanadyjska 6 szt., brzoza 4 szt., topola berlińska 7 szt., wierzba 1 szt., robinia akacjowa 1 szt., na działce nr 2152/7 w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Knurów”, ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów

60

TOŚ/314/2007


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z gatunku : topola włoska 3 szt., brzoza 1 szt., wierzba 1 szt., olsza czarna 1 szt., robinia akacjowa 1 szt., na działce nr 109/10 i 643/109 w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Knurów”, ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów


61

TOŚ/315/2007


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku wiązowiec zachodni na działce nr 1817/4 w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Knurów”, ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów

 

62


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku brzoza na działce nr 1499/185 w Knurowie.


osoba fizyczna

63

UA-76242-18/2007

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla:Przebudowy skrzyżowania DW921( ul.Niepodległości, ul.Rybnicka) z ul.Wilsonai ul.Michalskiego w Knurowie 


inwestor: Zarząd Województwa Śląskiego, Katowice, ul.Ligonia 56

64


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew z gatunku wierzba, na działce nr 753/76 w Knurowie- Szczygłowicach.

Fundacja „Unia Bracka”, ul. Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska

65


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z gatunku topola na działce nr 2180/17 w Knurowie.

nkt cables Warszowice Sp. z o.o. ul. Legionów 59, 43-502 Czechowice-Dziedzice


66


149/2007

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Knurów.

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna , ul.Majątkowa 42, 44-207 Rybnik

67


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 45 szt. drzew : 42 szt. drzew z gatunku lipa i 2 szt. z gatunku jesion na działkach nr 518, 520, 595, 578, 577/2 w Knurowie.

Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, ul. Kapelanów Wojskowych 5, 44-194 Knurów

 Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Spis kart informacyjnych -Formularz A
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Delfina Brzezicka
Data publikacji:22.01.2007 11:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Delfina Brzezicka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Lubecka
Data aktualizacji:27.02.2008 14:56