Spis kart informacyjnych Formularz B - karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień

  • wskazań lokalizacyjnych


Nr kar-ty

znak     sprawy

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

Dane podmiotu

1

UA-7624-18/2006

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:Zagospodarowanie terenów w rejonie ul.Gen.Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe ” - Etap i

Gmina Knurów, ul.Ogana 5

2

UA-7624-23/2006/2007

Postanowienie o nie nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa wodociągu Dn400 mmm Czuchów -Knurów – etap II od komory Szczygłowice do ulicy Niepodległości

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. , Katowice ul.Wojewódzka 19

3

UA-7624-26/2006/2007

Decyzja odmowna o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: Skup złomu i metali kolorowych na działce nr 283/30 przy ul.Zwycięstwa 58 w Knurowie

Armet” Artur Tłałka , surowce wtórne

34-381 Radziechowy, ul.Morawców 1420

4

GKIRiOŚ-I-7616/10/2006

Zmiana  zezwolenia  na  odbieranie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  z terenu  Miasta  Knurów

Prywatny  Zakład  Oczyszczania  Miasta  Waldemar  Strach, ul. Spółdzielcza 1/1, 42-274 Konopiska

5

GKIRiOŚ-I-7616/4/2007

Zmiana  zezwolenia  na  odbieranie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości, oraz  opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  i  transport  nieczystości  ciekłych  z terenu  Miasta  Knurów

"REMONDIS" Gliwice Sp. z o.o.  ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice

6


GKIRiOŚ-I-7616/5/2007

Zezwolenie  na  opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  i  transport  nieczystości  ciekłych  z terenu  Miasta  Knurów

TOI TOI Systemy  Sanitarne Sp. z o.o. ul. Świerczewskiego 115, 42-200 Będzin

7


GKIRiOŚ-I-7616/7/2007


Zmiana  zezwolenia  na  odbieranie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości, oraz  opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  i  transport  nieczystości  ciekłych  z terenu  Miasta  Knurów

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KOMART”  Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7,  44-194 Knurów  

8


GKIRiOŚ-I-7616/6/2007


Zmiana  zezwolenia  na  opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  i  transport  nieczystości  ciekłych  z terenu  Miasta  Knurów

Konrad  Szolc,   ul. Ks. Roboty 44,   44 – 186 Gierałtowice

9


GKIRiOŚ – II – 7635/01/06

Zezwolenie na wycinkę 21 szt. drzew z pasa drogowego dróg powiatowych na odcinku ulic: 1-go Maja, Wilsona, Szpitalnej i Alei Piastów w Knurowie oraz umorzenie postępowania w sprawie wycinki 28 sztuk drzew z pasa drogowego ulicy Aleja Piastów w Knurowie.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach            ul. Zygmunta Starego 17, 44-100  Gliwice 


10

GKIRiOŚ – II – 7635/2/07

Zezwolenie na usunięcie 1 sztuki drzewa  z gatunku kasztanowiec o obwodzie 200 cm z terenu nieruchomości przy ulicy Poniatowskiego 8  w Knurowie.  

Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A.,    41-800 Zabrze      ul. Pawliczka 1


11

UA-7624/21/2006

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "zagospodarowanie terenów w rejonie ul.Gen.Ziętka i ul.26 Stycznia    w Knurowie  z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe -Etap II  


Gmina Knurów, ul.Ogana 5

12

UA-7624/19/2006

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "zagospodarowanie terenów w rejonie ul.Gen.Ziętka i ul.26 Stycznia    w Knurowie  z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe -Etap III 


Gmina Knurów, ul.Ogana 5


13

GKIRiOŚ-II-7635/4/07

Zezwolenie  na  usunięcie 4 szt. drzew tj. 1 szt. z gatunku topola czarna, 1 szt. z gatunku klon jawor, 2 szt. z gatunku żywotnik z terenu działki przy ul. Dworcowej w Knurowie. 

Komenda  Miejska  Policji  w  Gliwicach,             ul. Powstańców  Warszawy  8-12,  44-100 Gliwice


14


GKIRiOŚ-I-76621/9/2007

Umorzenie  postępowania  administracyjnego  w  sprawie  wydania  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  na  terenie  Miasta  Knurów.

Operator Sp. z o.o. , ul. 3-go Maja 45A,          44 -230 Czerwionka Leszczyny

15

UA-76240-1/2007

Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji:Przebudowa ul.Szpitalnej i skrzyżowania w rejonie ul.Gen.Ziętka w Knurowie

Gmina Knurów, ul.Ogana 5

16

UA-7624/17/2006/2007


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Doprowadzenie wody do nieruchomości nr 772/76 i 761/76 przy ul.parkowej w Knurowie    


Przesiębiorstwo Robót Budowlanych "Microbud" S.Baron, F.Wilczyński


17


Zezwolenie na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku świerk kłujący przy ul. Wolności  w Knurowie.

Osoba  fizyczna

18

UA-7624/25/2006/2007

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia :Kanalizacja deszczowa w ramach budowy chodnika przy ul.Stachury wraz z parkingiem wzdłuż boiska sportowego w Gierałtowicach 


Gmina Gierałtowice, ul.ks.Roboty 48

19

UA-7624/27/2006/2007

Postanowienie o obowiązku spo  rządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Przebudowa gazociagu podwyższonego ciśnienia Dn400 realacji Zabrze-Knurów na odcinku od torów PKP do ul.Korfantego w Gierałtowicach  


Górnośłąska  Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o Oddział Zakład Gazownictwa w Zabrzu  ,ul.Szczęść Boże 11


20

GKRiOŚ-II- 7635/7/07

Zezwolenie na usunięcie 15 szt. drzew z gatunku topola czarna przy ul. Kopalnianej w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Knurów”, ul. Dworcowa 1,         44-190 Knurów

21

GKIRiOŚ-I-76611/17/2007

 

Wygaszenie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Knurów.

Alba ekoserwis Sp. z o.o.      ul. Sikorskiego 5, 41 – 922 Radzionków


22

GKIRiOŚ-I-76611/18/2007


Wygaszenie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych pochodzących z czyszczenia wpustów kanalizacji deszczowej oraz odwadniania placów i ulic z terenu Miasta Knurów.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AKWA” J.Biskup S.Owczarek sp.j. ul. Rymera 31,   41 – 800 Zabrze

23

GKIRiOŚ-I-76611/11/2007

Wygaszenie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Knurów.

Kaden” T.Szostak, J.Golec, W.Szostak         ul. Dworcowa 38a, 44 – 190 Knurów


24

GKIRiOŚ-I-76611/19/2007

Wygaszenie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Knurów.

Zakład Usług Sanitarnych „MB” Michał Bernaczek ul. Szkolna 13,   44 – 164 Rzeczyce

25

GKIRiOŚ-I-76611/16/2007

Wygaszenie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Knurów.

Przedsiębiorstwo Transportowe „Trakt”               ul. Jasna 31,        44 – 100 Gliwice


26

 

GKIRiOŚ-I-76611/21/2007

Wygaszenie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta Knurów. 

Piotr Myca         ul. Karola Miarki 6, 44 – 189 Wilcza


27

GKIRiOŚ-I-76611/20/2007

Wygaszenie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Kompanii Węglowej S.A. KWK „Szczygłowice”. 

Andrzej Stankiewicz          ul. Poremby 23, 44 – 213 Rybnik

28

GKIRiOŚ-I-76611/15/2007

Wygaszenie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Knurów.

Eko-Ogród” Jan Twardoch          ul. Szpitalna 8,   44 – 190 Knurów 


29

GKIRiOŚ-I-76611/14/2007

Wygaszenie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Knurów.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Alba Sp. z o.o.        ul. Starocmentarna 2, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza


30

GKIRiOŚ-I-7616/6/2007

Zmiana zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta Knurów.

Eugeniusz Furgoł, ul. Sienkiewicza 3/3, 44 – 190 Knurów


31

GKIRiOŚ-I-76611/12/2007

Zmiana zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta Knurów.

Zakład Usług Wielobranżowych Adam Szura       ul. Folwarczna 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny


32

GKIRiOŚ-I-76611/13/2007

Zmiana zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Knurów.

Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek, ul. Wł. Łokietka 4, 41-933 Bytom

33

GKRiOŚ-II-7635/8/07

Zezwolenie na wycięcie 3 szt. drzew z gatunku lipa i olsza na działce nr 669/132 w Knurowie i brak zgody na wycięcie 1 szt. z gatunku lipa.


Osoba fizyczna


34

GKRiOŚ-II-7635/9/07

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku klon pospolity przy ul. Wilsona w Knurowie, oraz umorzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z gat. klon pospolity z terenu działki 633/1 będącej własnością Gminy Knurów.

Zarząd Dróg Powiatowych ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice


35

UA-76242-1/2007

Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.:Budowa obiektu magazynowo-biurowego wraz z punktem wymiany opon na działce  nr 439/15 przy ul.Zwycięstwa w Knurowie


Zakłąd Usługowo-Handlowy "ARTOR" Sp. z o.o. - Knurów, ul.Staszica 1


36

UA-7624/28/2006/2007

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  Budowa kanalizacji  wód drenażowych z odwodnieniem posesji przyległych do ul.Paderewskiego w Gierałtowicach 

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Knurów”, ul. Dworcowa 1,         44-190 Knurów

37

UA-7624/23/2006/2007

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  Budowa wodociagu Dn 400mm Czuchów -Knurów etap II od komory Szczygłowice do ul.Niepodległośc


Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe S.A.-Katowice, ul.Wojewódzka 19


38

GKRiOŚ-II-7635/10/07


Zezwolenie na usunięcie 6 szt. drzew z gatunku klon jawor na działkach 2130/35, 2130/36 wzdłuż ul. Kopalnianej w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Knurów”, ul. Dworcowa 1,         44-190 Knurów

39

UA-76242-3/2007


Postanowienie o obowiązku  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: "Budowa węzła betoniarskiego na potrzeby autostrady płatnej A-1 na odcinku :od węzła "Sośnica" w Gliwicach ( bez węzła) do węzła "Bełk" w Czerwionce- Leszczynach ( z węzłem) od km 519+374-534+785"


J&P AVAX S.A. Oddział w Polsce , Warszawa, ul.Chałubińskiego 8

40

UA-76242-5/2007


Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko prezdsięwzięciapn.: Rozbudowa ręcznej myjni samochodowej na działkach nr 3097/5, 3104 i 3111 przy ul.Niepodległości w Knurowie    


pełnomocnik: P.P.H.U. "PROjARCH" Damina Kałdonek

Gliwice, ul.Michalskiego 8

41

GKRiOŚ-II-7635/11/07


Zezwolenie na wycięcie 7szt. drzew z gatunku żywotnik, 1 szt. z gatunku sosna, krzewów z gatunku ligustr pospolity przy ul. Szpitalnej 29 w Knurowie.

Zespół Szkół Zawodowych nr2 ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów

42

GKRiOŚ-II-7635/12/07

Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku jarzębina przy ul.Szpitalnej 9 w Knurowie.

PWiK S.A.          ul.Szpitalna 9,       44-194 Knurów

43

GKRiOŚ-II-7636/24/07

Postanowienie w sprawie zawieszenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku lipa na działce nr 608, w Knurowie.

osoba fizyczna

 

          44

GKRiOŚ-II-7636/13/07
                           

Zezwolenie na na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku tuja przy ul. Wolności w Knurowie. 
 

osoba fizyczna

               

45

UA- 76242-6/2007

Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.:Kanlizacja sanitarna z budynków mieszkalnych przy ul.Ogrodowej w Knurowie  


PBO "Trojan"

Sp. zo.o. , Katowice ul.Mickiewicza 12/5a

46

Ua- 7624/6/2006/2007

Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn:Budowa stacji paliw płynnych ze stanowiskiem LPG zlokalizowa- nej na działkach nr 127/1 i 127/4 przy ul.1 Maja w Knurowie


STATOIL Polska Partner Sp. zo.o. , Warszawa,,ul.Puławska 86

pełnomocnik:Magdalena Tyńska, ASP Kwadrat ,Gliwice, ul.Kościuszki 1c  

47

UA- 76240-1/2007

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia :Przebudowa ul.Szpitalnej i skrzyżowania w rejonie ul.Gen.Ziętka


Gmina Knurów, ul.Ogana  5

48

UA-7624-20/2006/2007 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia: Budowa węzła bezprzewodowego systemu transmisji danych sieci ATMAN o nazwie ATMAN MIKEMI ATM S.A. Warszawa, ul.Grochowska 21a pełnomocnik: Justyna Wzientek, SOLVER Sp. z o.o. Gliwice, ul.Bałtycka 88

49

GKRiOŚ-II-7635/14/07
Zezwolenie na wycięcie 4 szt. drzew z gatunku brzoza na działce nr 817/1 w Knurowie.


osoba fizyczna

50

UA-7624/10/2006/2007

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:Rozbudowa stacji bazowej PTC ERA nr 50249 Knurów Szczygłowice zlokalizowanej na kominie żelbetowym przy ul.Górniczej 1 w Knurowie , na działce nr 775/44 

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.  Warszawa, Al.Jerozlimskie pełnomocnik:   
Daniel Szelągiewicz z CH2M HILL Polska LTD. Kraków, Armii Krajowej 19

51

UA-76242-7/2007

Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa wytwórni mas mineralno-bitumicznych Amman SIM Soeedey Batch SB280 oraz Amman typu Global 100 na potrzeby autistrady płatnej A-1 na odcinku: od węzła "Sosnica" w Gliwicach ( bez węzła) - do węzła BEŁK w Czerwionce- Leszczynach ( z węzłem) od km 519+374-534+785  
J&P AVAX S.A. Oddział w Polsce
Warszawa, ul.Chałubińskiego 8  

52

UA-76242-3/2007

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.Budowa węzła betoniasrkiego na potrzeby autostrady płatnej A-1 na odcinku: od węzła "Sośnica" w Gliwicach ( bez węzła) - do węzła "BEŁK" w Czerwionce- Leszczynach  ( z węzłem) od km 519+374-534+785" 
J&P AVAX S.A. Oddział w Polsce Warszawa, ul.Chałubińskiego 8   

53

UA-76242-5/2007 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa Ręcznej myjni samochodowej na działkach 3097/5, 3104 i 3111 w Knurowie przy ul. Niepodległości"

P.P.B.H. "PROJARCH" Damian Kałdonek><>Gliwice><>ul. Michałowskiego 8

54

UA-76242-10/2007

postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn:Budowa kontenerowej stacji paliw płynnych na potrzeby obsługi floty samochodowej wykorzystywanej do budowy autostrady zlokalizowanej w Knurowie przy ul.Dworcowej na działkach nr 2169/1 i 2169/2

SEPO Przedsiębiorstwo Badań ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów,
działająca w imieniu firmy J&P-AVAX S.A.  ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa55

 GKIRiOŚ-I-76611/31/2007

Zmiana zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta Knurów. 

REMONDIS” Gliwice Sp. z o.o. ul. Kaszubska 2, 44 – 100 Gliwice 


56

GKIRiOŚ-I-76611/32/2007


Zmiana zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta Knurów. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KOMART” Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów

57

UA-7624/6/2006/2007

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:Budowa stacji paliw płynnych ze stanoiwskiem LPG zlokalizowanej na działce nr 127/1 i 127/4 przy ul.1 Maja w Knurowie     

STATOIL Polska sp. zo.o. , Warszawa, ul.Puławska 86

pełnomocnik: M.Tyńska - ASP "Kwadrat"

58

UA-76242-6/2007


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Kanalizacja sanitarna z budynków mieszkalnych  przy ul.Ogrodowej w Knurowie"     


Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Trojan" sp. zo.o.

Katowice, ul.Mickieiwcza 12/5a


59


UA-7622-7/2007

Decyzja o środowiskowych  
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:Budowa wytwórni mas mineralno-bitumicznych Ammann SIM Speedy Batch SB280 oraz Ammann typu Global 100 na potrzeby węzła BEŁK w Czerwionce-Leszczynach ( z węzłem) od km 519+374-534+785"  


J&P AVAX S.A. Oddział w Polsce

Warszawa, ul.Chałubińskiego 8


60

GKRiOŚ-II-7635/16/07

 

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku wierzba mandżurska, oraz krzewów z gat. liguster na działce nr 43/4 w Knurowie.


osoba fizyczna


61

GKRiOŚ-II-7635/17/07


Zezwolenie na na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku bez czarny, 1 szt. drzewa z gatunku klon jawor, 1 szt. drzewa z gatunku robinia akacjowa, 6 szt. drzew z gatunku głóg dwuszyjkowy na działce nr 922/5 w Knurowie.

Sadowski Bartłomiej                             ul. Wilsona 16/c/5                             44-190 Knurów

62

GKRiOŚ-II-7635/18/07

 

Zezwolenie na usunięcie 3szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna, 1 szt. z gatunku dąb szypułkowy, przy ul. Zwycięstwa w Knurowie.

Zarząd Dróg Wojewódzkich , ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice

63

GKRiOŚ-II-7635/22/07

 

Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew z gatunku klon pospolity w pasie drogowym ul. 1 Maja w Knurowie.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach,           ul. Zygmunta Starego 17,        44-100 Gliwice 


64

UA-76242-11/2007

Decyzja o umorzeniu postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa naziemnej stacji tankowania LPG oraz myjni samochodowej ręcznej na działce nr 788/30 przy ul.lugnozy w Knurowie  

"Gergpol" G.Smołka,Rybnik ul.Jodłowa 66g

pełnomocnik:

"BUDEX" P.Widera , Knurów, ul.Dywizji kościuszkowskiej 10b/3


65

Ua-76242-15/2007

Decyzja o umorzeniu postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :Sieć i przyłacze kanalizacji sanitarnej do pawilonów handlowych przy ul.Szpitalnej w Knurowie


osoby fizyczne


66

GKRiOŚ-I-76611/33/2007

Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany Decyzji Nr OR-0154/738/2006

Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach, ul. Spółdzielcza 1/1, 42-274 Konopiska 

67

UA-76242-8/2007

Decyzja o umorzeniu postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : instalacja linii radiowych na III Szybie "Jan" KWK Knurów przy ul.Dworcowej w Knurowie  


Kompania Węglowa S.A., Katowice, ul.Pwstańców 30

Pełnomocnik:PHUAUDIOBIEL Ewelina Sadowska -Mazur , Wrocław, ul.Kwiska 5/7

68

UA-76242-12/2007

Decyzja o umorzeniu postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :instalacja linii radiowych na III Szybie KWK "Knurów -Szczygłowice" przy ul.Górniczej 1 w Knurowie

Kompania Węglowa S.A., Katowice, ul.Pwstańców 30

Pełnomocnik:PHUAUDIOBIEL Ewelina Sadowska -Mazur , Wrocław, ul.Kwiska 5/769


UA-76242-14/2007

Postanowienie o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  przedsięwzięcia  pn.:"Budowa stacji paliw płynnych w miejscu istniejącej na działkach nr 629/2, 629/4, 629/1, 628/1 w Knurowie przy ul.1Maja 9  

PKN ORLEN S.A. , Płock , ul.Chemików 7

pełnomocnik:B.Wita, "AA Projekt" Oddział w Rybniku, Rybnik, ul.Rudzka 26

70

GKRiOŚ-II-7635/23/07

 

Zezwolenie na wycięcie 5 szt. drzew z gatunku żywotnik 1 szt., jałowiec 1 szt., świerk pospolity 3 szt., na działce nr 283/3 w Knurowie.


osoba fizyczna

71

GKRiOŚ-II-7635/25/07

 

Zezwolenie na wycięcie 6 szt. drzew z gatunku robinia akacjowa 2 szt., brzoza brodawkowata 4 szt., na działce nr 476/3 w Knurowie.


osoba fizyczna


72

GKRiOŚ-II-7635/26/07

Zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew z gatunku robinia akacjowa 3 szt., klon pospolity 2 szt. klon srebrzysty 1 szt., topola biała 1 szt., żywotnik zachodni 1 szt., na działkach 1815/18, 1815/15, 1817/4 przy ul. ks. Koziełka w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Knurów”,              ul. Dworcowa 1  Knurów

73


UA-76242-13/2007


Postanowienie o braku konieczności sporzązenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięciapn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku garażu- powstanie warsztatu lakierniczego na dz.nr 399/51 przy ul.Wieczorka 20 w Knurowie   


osoba fizyczna

pełnomocnik: P.Widera "Budex" Knurów, ul.Dyw.Kościuszkowskiej 10b/3 


74

GKRiOŚ-II-7635/26/07


Zezwolenie na wycięcie 3 szt. drzew z gatunku wierzba 1 szt., brzoza brodawkowata 2 szt., na działce nr 817/4 w Knurowie.


osoba fizyczna


75

GKRiOŚ-II-7635/28/07

 

Zezwolenie na usunięcie 13 szt. drzew z gatunku topola włoska na działce nr 2197 w Knurowie.

Serwis Przyczep WIOLA Sławomir Grabowski, ul. Wilgi 7A 44-114 Gliwice


76

GKRiOŚ-II-7635/19/07

Zezwolenie na wycięcie 6 szt. drzew z gatunku jesion 1 szt., topola 2 szt., brzoza 1 szt., dąb 1 szt., lipa 1 szt. na działce nr 1621/144 w Knurowie


osoba fizyczna


77

GKRiOŚ-II-7635/21/07

 

Zezwolenie na usunięcie 5 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska na działce 2141/26 w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Knurów”, ul. Dworcowa 1

78

GKRiOŚ-II-7635/20/07


Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku topola na działce nr 2126/2 w Knurowie.


osoba fizyczna

79

UA-76242-9/2007

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwary  uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegająćego na : instalacji dodatkowych oraz zwiększenie mocy istniejących anten na istniejąćej stacji bazowej telefonii komórkowej Knurów _ 50247_Kopalnia    


Polska Telefonia Cyfrowa Sp.z  .o.o Warszawa, Al.Jerozolimskie 181

pełnomocnik: Andrzej Siwy, SEMIX S.Fabiańczyk, Psary, ul.Wojska Polskiego 15 

80

GKRiOŚ-II-7635/27/07

Zezwolenie na usunięcie 6 szt. drzew z gatunku modrzew i 2 szt. z gatunku brzoza na działce nr 1014/61 w Knurowie.


osoba fizyczna


81

GKRiOŚ-II-7635/31/07


Zezwolenie na usunięcie 1szt. drzewa z gatunku modrzew na działce nr 1714/87 w Knurowie.


osoba fizyczna

82

GKRiOŚ-II-7635/30/07

Zezwolenie na usunięcie 7 szt. drzew z gatunku robinia akacjowa – 3 szt., klon pospolity 2 szt., klon srebrzysty 1 szt., topola biała 1 szt. na działkach 1815/18, 1815/15, 1817/4 w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Knurów”, ul. Dworcowa 1

83

GKRiOŚ-II-7635/32/07

Zezwolenie na usunięcie 1szt. drzewa z gatunku brzoza na działce nr 1499/185 w Knurowie.


osoba fizyczna

84

UA-76242-16/2007

Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu o ooddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa warsztatu samochodowego o pomieszczenia biurowo-socjalno-magazynowe oraz warsztatowe na działce nr 1252/3 przy ul.Sienkiewicza w Knurowie  


osoba fizyczna


85

GKRiOŚ-II-7635/38/07

Umorzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z gatunku brzoza na działce nr 1487/121 w Knurowie

ARKADA Maciej Gawełul. Stefana Batorego 48          41-506 Chorzów


 86

GKRiOŚ-II-7635/40/07

Naliczenie kary pieniężnej za wycięcie bez wymaganego zezwolenia 2 szt. drzew z gatunku świerk pospolity na działce nr 1391/87 w Knurowie.   


 osoba fizyczna


87

GKRiOŚ-II-7635/41/07


Naliczenie kary pieniężnej za wycięcie bez wymaganego zezwolenia 2 szt. drzew z gatunku modrzew na działce nr 1706/87 w Knurowie.


osoba fizyczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Spis kart informacyjnych -Formularz B
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Delfina Brzezicka
Data publikacji:22.01.2007 12:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Delfina Brzezicka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Lubecka
Data aktualizacji:07.01.2008 14:06