Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych , wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

7

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zmianą  zezwolenia  na  odbieranie  odpadów  komunalnych od  właścicieli  nieruchomości  z  terenu  Miasta  Knurów

3

Znak sprawy


KTZ/218/WA/01/2007

4

Data złożenia

06.02.2007r.

5

Dane wnioskodawcy( imię , nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej , siedziba, adres, Regon)

Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek, ul. Wł.Łokietka 4,  41-933  Bytom, Regon - 271750455

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 1szt.

Zaświadczenie o nadaniu nr-u Regon – 1szt.

Zaświadczenie o nadaniu nr-u NIP – 1 szt

Odpis z rejestru gruntów – 1 szt.

Kopie dowodów rejestracyjnych – 11 szt

Deklaracja przyjęcia odpadów – 1 szt

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – 1szt

Zaświadczenie o opłacaniu składek ZUS – 1 szt

Decyzje w zakresie transportu odpadów – 4 szt

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Miasta Knurów

8

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa komórki organizacyjnej , numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Wydział Gospodarki Komunalnej Inwestycji  Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Knurów, ul.Niepodległości 5 , wejście A ( tel. 032 339-22-14)

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 32

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji


brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

Uwagi

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karta informacyjna A - nr 7
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:09.02.2007 12:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Lubecka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Lubecka
Data aktualizacji:29.03.2007 10:02