Zarządzenie Nr OR-0151/54/2007

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 08 marca 2007 r.

w sprawie:  powołania członków Gminnej Rady Sportu w Knurowie.

       Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), art. 18 a oraz art. 18 c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81 poz. 889 z 2001 roku z poźn. zm.) i na podstawie Zarządzenia Nr OR-0151/42/2007 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 28.02.2007r. w sprawie określenia zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Knurowie oraz zasad ustalenia regulaminu jej działania

zarządzam, co następuje :

§ 1

Powołuje w skład Gminnej Rady Sportu w Knurowie następujące osoby:

 

1)   Jerzy Pach - przedstawiciel Komisji  Sportu,  Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia Rady Miasta Knurów,

2)   Krystian Pluta - przedstawiciel Urzędu Miasta Knurów,

3)   Waldemar Kośmider - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie,

4)   Piotr Skorupa - przedstawiciel Mediów  Lokalnych,

5)  Wojciech Kempa - przedstawiciel szkół podstawowych i gimnazjalnych, nauczyciel wychowania fizycznego,

6)   Mieczysław Gołąb - przedstawiciel organizacji pozarządowej realizującej zadania w zakresie kultury fizycznej BKS „Concordia” Knurów,

7)   Bogdan Łyziński - przedstawiciel organizacji pozarządowej realizującej zadania w zakresie kultury fizycznej UPOS-KOMART Knurów,

8)   Eugeniusz Mehlich - przedstawiciel organizacji pozarządowej realizującej zadania w zakresie kultury fizycznej UKS „EUGEN” Knurów,

9)   Adam Tąpała - przedstawiciel organizacji pozarządowej realizującej zadania w zakresie kultury fizycznej KS „Concordia” Knurów.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Knurów Piotrowi Surówka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu w Knurowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Ślósarczyk
Data publikacji:14.03.2007 10:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Stolarek
Data na dokumencie:08.03.2007
Informację aktualizował:Beata Ślósarczyk
Data aktualizacji:14.01.2008 15:08