Lp.

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

 

1

Numer wpisu

 1

2

Nazwa projektu dokumentu

 Projekt Uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów dla obszaru połozonego w rejonie ul.Szpitalnej

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

 Zniesienie jednostki planu z przeznaczeniem pod ulicę lokalną oraz zniesienie wyznaczonego terenu z przeznaczeniem pod ciag pieszy w zieleni , zieleń izolacyjną , ścieżki rowerowe i drogi dojazdowe

4

Data sporządzenia projektu

19.02.2004 r. - Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu

07.11.2006 r. - Wystąpienie do organów o opinie i uzgodnienia dotyczące projektu planu

01.02.2007r. - Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu (wyłożenie od 09.02.2007 do 09.03.2007)

5

Organ przedkładający ( opracowujący) projekt dokumentu

 Prezydent Miasta knurów

6

Organ zatwierdzający projekt dokumentu

 Prezydent Miasta Knurów

7

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego )

 Urząd Miasta Knurów, Wydziała Urbanistyki, Architektury , Strategii Rozwoju  Miasta i Spraw Lokalowych , Knurów ul.Niepodległości 7 tel.03233922-17 -20

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 brak

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu

 D5

10

Uwagi

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:karta informacyjna C- nr 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Delfina Brzezicka
Data publikacji:18.04.2007 12:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kostelecka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Kaczmarzyk
Data aktualizacji:29.10.2009 13:50