Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku do niniejszego dokumentu.


Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 88 poz. 25532 w dniu 04.05.2007 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wzór umowy, formularz oferty oraz dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku do niniejszego dokumentu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: "Wykonanie III etapu remontu (roboty wewnętrzne) bydynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Knurow
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:25.04.2007 14:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:25.04.2007
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:04.05.2007 20:23