Lp.

Polityka, strategia, plan lub program

 

1

Numer wpisu

 1

2

Nazwa dokumentu

 Program Ochrony Środowiska Gminy Knurów

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

 Program określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskiem, odnoszące się do aspektów techniczno-ekonomicznych związanych z przyszłymi projektami.

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 01.07.2004r.

5

Organ przedkładający ( opracowujący) dokument

 Urząd Miasta Knurów

6

Organ zatwierdzający dokument

 Rada Miasta Knurów

7

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego )

 Urząd Miasta Knurów, Wydział Gospodarki Komunalnej Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska , Knurów ul. Niepodległości 5 tel.03233922-14

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 brak

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)


11

Uwagi

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karta informacyjna D - nr 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:23.05.2007 13:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Lubecka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Lubecka
Data aktualizacji:23.05.2007 13:33