Lp.

Projekty : polityk, strategii, planów lub programów

 

1

Numer wpisu

 3

2

Nazwa projektu dokumentu

 Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Knurów

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

 Przeprowadzono analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi i na tej podstawie opracowano cele i kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi do 2018r. Przedstawiono także wymagane przedsięwzięcia w horyzoncie czasowym 2008-2018r.

4

Data sporządzenia projektu dokumentu

 Kwiecień 2007r.

5

Organ przedkładający ( opracowujący) projekt dokumentu

 Urząd Miasta Knurów

6

Organ zatwierdzający dokument

 Rada Miasta Knurów

7

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego )

 Urząd Miasta Knurów, Wydział Gospodarki Komunalnej Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska , Knurów ul. Niepodległości 5 tel.03233922-14

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 brak

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu

 3

10

Uwagi

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karta informacyjna C - nr 3
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:23.05.2007 14:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Lubecka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Lubecka
Data aktualizacji:26.09.2007 09:25