Knurów 30.05.2007 r.


Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Wykonanie III etapu remontu (roboty wewnętrzne) budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Knurowie ul. Słoniny 1”.    Na podstawie art. 91 ust. 1 i art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „Wykonanie III etapu remontu (roboty wewnętrzne) budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Knurowie ul. Słoniny 1” po dokonaniu oceny i porównaniu złożonych ofert wybrano do wykonania powyższego zadania jako najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALBUD” sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie przy ul. T.W. Wilsona 24.


Szczegółowy opis oferty:

  1. Cena ofertowa brutto - 1.780.377,27
  2. Okres gwarancji - 48 miesięcy
  3. Czas realizacji - 150 dni

Dyrektor MZJOś

Zbigniew ŚWIATOWIEC

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferenta.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:31.05.2007 12:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zbigniew Światowiec
Data na dokumencie:30.05.2007
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:31.05.2007 12:19