Rachunek bankowy Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów

 

RACHUNKI BANKOWE GMINY KNURÓW I URZĘDU MIASTA KNURÓW


Obsługa bankowa Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów prowadzona jest przez:

GETIN NOBLE BANK S.A.
z siedzibą: ul. Domaniewska 39 b, Warszawa

 

Rachunek bieżący Gminy Knurów
z siedzibą: 44 – 190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5


Numer rachunku:    08 1560 1081 2121 0517 3581 0001
Numer SWIFT:      GBGCPLPK
Numer IBAN:        PL 08 1560 1081 2121 0517 3581 0001

Numer rachunku:

08 1560 1081 2121 0517 3581 0001

na rachunek winny być przekazywane środki m.in. z tytułu:

 • subwencji,
 • dotacji na zadania własne, zlecone, wynikające z umów i porozumień,
 • udziałów w podatkach od osób fizycznych,
 • dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy.

 

Rachunki Urzędu Miasta Knurów
z siedzibą: 44 – 190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5


Numer rachunku:

78 1560 1081 2121 0517 3581 0002

na rachunek winny być przekazywane środki z tytułu:

 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wieczystego użytkowania, najmu, dzierżawy,
 • trwałego zarządu,
 • zakupu od gminy (gruntów, nieruchomości),
 • opłaty produktowej,
 • zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • za zajęcie pasa drogowego,
 • mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską,
 • opłaty za emblematy, licencje taxi.


Numer rachunku:

07 1560 1081 2121 0517 3581 0019

na rachunek winny być przekazywane środki z tytułu:

 • podatków i opłat lokalnych,
 • w tym: - podatku od nieruchomości,
  • - podatku od środków transportowych,
  • - podatku rolnego, leśnego,
 • opłaty skarbowej,
 • opłaty eksploatacyjnej.

 

Numer rachunku:

77 1560 1081 2121 0517 3581 0020

na rachunek winny być przekazywane środki z tytułu:

 • udostępnianie danych osobowych,
 • dyplikat wydania karty Dużej Rodziny.

 

Dla potrzeb przekazywania przez Urzędy Skarbowe sprawozdań budżetowych udostępniamy dane skrytki do kontaktów elektronicznych z Gminą Knurów:


skrytka:   Gmina Knurów,
adres:  /969-15-97-553/skrytka

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rachunek bankowy Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Szczepańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.07.2007 08:09