WYWÓZ  NIECZYSTOŚCI  PŁYNNYCH  Z  TERENU  MIASTA  KNURÓW

Wywóz nieczystości płynnych z terenu Miasta Knurów jest realizowany przez podmioty, posiadające zezwolenie Prezydenta Miasta ( zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Wywóz ten jest wykonywany na podstawie indywidualnych umów właścicieli posesji z podmiotami świadczącymi w/w usługi.

Firmy wywożące ścieki - posiadające zezwolenia Prezydenta Miasta

 
 

Nazwa i adres firmy

Telefon kontaktowy

Remondis Gliwice Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 2, 44 – 100 Gliwice

032 231 08 58

 

Eugeniusz Furgoł

ul. Sienkiewicza 3/3 44 – 194 Knurów

032 235 19 87

 

Konrad Szolc

ul. Ks. Roboty 44 44 – 186 Gierałtowice

022 614 59 79

 

TOI TOI Polska  Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

032 267 03 93

 

Piotr Myca

ul. Karola Miarki 6 44 – 189 Wilcza

032 235 67 22

 

PWiK S.A. Knurów

ul. Szpitalna 9 44 – 194 Knurów

032 330 01 50

 

WC Serwis Śląsk Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze

032 278 45 31

TKTM sp. z o.o.

ul. Topolowa 77, 44-177 Chudów

697 846 664

 

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice

032 3327158

Transbud Stanisław Chucz

ul. Górnicza 26 44 - 230 Czerwionka-Leszczyny

03 24313866

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowo

-Produkcyjne GREGPOL Smołka Grzegorz

ul. Jodłowa 66G 44-213 Rybnik

605 617 605

Szambex Usługi Komunalne Michał Godziek

ul. Reta 48A, 43-190 Mikołów

503 353 398  

P.U. Słonik Felix Leszek Rudziński

Plac Matejki 1B/7, 44 - 238 Czerwionka-Leszczyny

531 531 560

mToilet Sp. z o.o.

ul. Marywilska 59, 03-042 Warszawa

800 000 800

Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne, które powinny być selektywnie gromadzone, a następnie unieszkodliwiane w spalarni odpadów medycznych. Ponieważ w każdym gospodarstwie domowym znajdują się przeterminowane lub bezużyteczne lekarstwa, Wydział Gospodarki Komunalnej Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów zorganizował zbierania farmaceutyków. W aptekach zostały ustawione, zakupione przez Urząd Miasta, specjalne pojemniki, do których mieszkańcy Knurowa mogą wrzucać przeterminowane i niepotrzebne leki. Prosimy aby do pojemników trafiały leki pozbawione zewnętrznych tekturowych opakowań. Pojemniki do selektywnej zbiórki leków są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowołane. Przeterminowane leki można również bezpłatnie pozostawić w PSZOK przy ul. Szybowej 44 w Knurowie. System odbioru odpadów jest finansowany z opłat pobieranych od mieszkańców.

 

Apteki przyjmujące przeterminowane lekarstwa

Nazwa i adres apteki

Apteka Św. Barbary  ul. ks. A. Koziełka 8  Knurów

Apteka Św. Barbary  ul. Witosa 10  Knurów

Apteka Św. Barbary 3  ul. Staszica 1  Knurów

Apteka Św. Barbary 4  ul. Batorego 1  Knurów

Apteka Św. Barbary 6 ul. 1 Maja 7 Knurów

Apteka Bracka  ul. Dworcowa 1 Knurów

Apteka Dbam o zdrowie ul. Niepodległości 14

 

Selektywna zbiórka odpadów

 

Na terenie Miasta obowiazkowa  jest selektywna zbiórka odpadów :

  • szkło opakowaniowe ( butelki, słoiki ) w pojemnikach/workach w kolorze zielonym

  • papier i makulatura w pojemnikach/workach w kolorze niebieskim,

  • opakowania plastikowe, wielomateriałowe, metal w pojemnikach/workach w kolorze żółtym,

  • bioodpady w pojemnikach/workach w kolorze brązowym,

  • odpady pozostałe w pojemnikach/workach w kolorze czarnym.

Oznaczone pojemniki do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie są ustawione w zabudowie wielorodzinnej na placach gospodarczych przeznaczonych do gromadzenia śmieci.

W zabudowie jednorodzinnej prowadzona jest zbiórka odpadów segregowanych bezpośrednio z posesji w systemie workowym.

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wywóz nieczystosci płynnych, punkty zbiórki odpadów problemowych na terenie Knurowa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:14.08.2007 13:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Lubecka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Lubecka
Data aktualizacji:Brak