wersja do wydruku Beata Lubecka 14.08.2007 13:20

Wywóz nieczystosci płynnych, punkty zbiórki odpadów problemowych na terenie Knurowa

 

WYWÓZ  NIECZYSTOŚCI  PŁYNNYCH  Z  TERENU  MIASTA  KNURÓW

Wywóz nieczystości płynnych z terenu Miasta Knurów jest realizowany przez podmioty, posiadające zezwolenie Prezydenta Miasta ( zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Wywóz ten jest wykonywany na podstawie indywidualnych umów właścicieli posesji z podmiotami świadczącymi w/w usługi.

Firmy wywożące ścieki - posiadające zezwolenia Prezydenta Miasta

 
 

Nazwa i adres firmy

Telefon kontaktowy

Remondis Gliwice Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 2, 44 – 100 Gliwice

032 231 08 58

 

Eugeniusz Furgoł

ul. Sienkiewicza 3/3 44 – 194 Knurów

032 235 19 87

 

Konrad Szolc

ul. Ks. Roboty 44 44 – 186 Gierałtowice

032 235 33 68

 

TOI TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 115, 42-200 Będzin

032 267 03 93

 

Piotr Myca

ul. Karola Miarki 6 44 – 189 Wilcza

032 235 67 22

 

PWiK S.A. Knurów

ul. Szpitalna 9 44 – 194 Knurów

032 330 01 50

 

WC Serwis Bańska, Kucharski s.j.

ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze

032 278 45 31

TKTM sp. z o.o.

ul. Topolowa 77, 44-177 Chudów

697 846 664

Zakład Usług Wielobranżowych Iwona i Mateusz Szura

ul.Folwarczna 20 44 – 230 Czerwionka-Leszczyny


032 4330388

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Gliwicka 3 44-145 Pilchowice

032 3327158

Transbud Stanisław Chucz

ul. Górnicza 26 44 - 230 Czerwionka-Leszczyny

03 24313866

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowo

-Produkcyjne GREGPOL Smołka Grzegorz

ul. Jodłowa 66G 44-213 Rybnik

605 617 605

Szambex Usługi Komunalne Michał Godziek

ul. Reta 48A, 43-190 Mikołów

503 353 398  

P.U. Słonik Felix Leszek Rudziński

Plac Matejki 1B/7, 44 - 238 Czerwionka-Leszczyny

531 531 560

Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne, które powinny być selektywnie gromadzone, a następnie unieszkodliwiane w spalarni odpadów medycznych. Ponieważ w każdym gospodarstwie domowym znajdują się przeterminowane lub bezużyteczne lekarstwa, Wydział Gospodarki Komunalnej Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów zorganizował zbierania farmaceutyków. W aptekach zostały ustawione, zakupione przez Urząd Miasta, specjalne pojemniki, do których mieszkańcy Knurowa mogą wrzucać przeterminowane i niepotrzebne leki. Prosimy aby do pojemników trafiały leki pozbawione zewnętrznych tekturowych opakowań. Pojemniki do selektywnej zbiórki leków są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowołane. Przeterminowane leki można również bezpłatnie pozostawić w PSZOK przy ul. Szybowej 44 w Knurowie. System odbioru odpadów jest finansowany z opłat pobieranych od mieszkańców.

 

Apteki przyjmujące przeterminowane lekarstwa

Nazwa i adres apteki

Apteka Św. Barbary  ul. ks. A. Koziełka 8  Knurów

Apteka Św. Barbary  ul. Witosa 10  Knurów

Apteka Św. Barbary 3  ul. Staszica 1  Knurów

Apteka Św. Barbary 4  ul. Batorego 1  Knurów

Apteka Św. Barbary 6 ul. 1 Maja 7 Knurów

Apteka Bracka  ul. Dworcowa 1 Knurów

Apteka Dbam o zdrowie ul. Niepodległości 14

 

Selektywna zbiórka odpadów

Na terenie Miasta obowiazkowa  jest selektywna zbiórka odpadów :

  • szkło opakowaniowe ( butelki, słoiki ) w pojemnikach/workach w kolorze zielonym

  • papier i makulatura w pojemnikach/workach w kolorze niebieskim,

  • opakowania plastikowe, wielomateriałowe, metal w pojemnikach/workach w kolorze żółtym,

  • bioodpady w pojemnikach/workach w kolorze brązowym,

  • odpady pozostałe w pojemnikach/workach w kolorze czarnym.

Oznaczone pojemniki do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie są ustawione w zabudowie wielorodzinnej na placach gospodarczych przeznaczonych do gromadzenia śmieci.

W zabudowie jednorodzinnej prowadzona jest zbiórka odpadów segregowanych bezpośrednio z posesji w systemie workowym.

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wywóz nieczystosci płynnych, punkty zbiórki odpadów problemowych na terenie Knurowa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Informację wytworzył:Beata Lubecka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.08.2007 13:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
26.11.2019 12:18 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
26.11.2019 12:08 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
26.11.2019 12:06 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
06.06.2019 09:31 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
31.07.2018 09:40 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
31.07.2018 09:38 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
31.07.2018 09:36 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
21.06.2018 13:11 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
21.06.2018 13:10 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
07.05.2018 11:57 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
14.02.2018 14:24 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
06.06.2017 09:45 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
05.06.2017 09:04 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
05.06.2017 09:01 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
05.06.2017 08:56 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
05.06.2017 08:51 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
15.05.2017 13:47 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
15.05.2017 13:47 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
01.12.2016 13:30 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
01.12.2016 13:29 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
01.12.2016 11:19 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
29.07.2015 10:37 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
29.07.2015 10:35 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
02.02.2015 11:44 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
18.11.2014 10:40 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
28.10.2013 08:57 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
23.09.2013 08:02 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
05.08.2013 14:19 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
05.08.2013 14:16 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
05.08.2013 14:15 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
10.01.2013 11:32 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
10.01.2013 11:30 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
25.10.2012 12:53 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
04.07.2012 14:40 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
30.12.2011 11:11 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
10.11.2011 12:16 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
10.11.2011 12:12 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
10.11.2011 12:02 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
10.11.2011 11:58 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
10.11.2011 11:56 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
10.11.2011 11:52 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
10.11.2011 11:49 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
10.11.2011 11:46 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
10.11.2011 10:07 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
10.11.2011 10:02 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
09.11.2011 16:47 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
19.09.2011 14:53 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
19.09.2011 14:47 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
19.07.2011 09:13 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
21.09.2010 12:29 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
12.01.2010 09:33 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
12.01.2010 09:32 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
12.01.2010 09:09 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
26.11.2009 11:54Dokument został odzyskany. (Beata Lubecka)
26.11.2009 11:48Dokument usunięto. (Beata Lubecka)
26.11.2009 11:17 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
23.10.2009 09:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
11.05.2009 12:51 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
11.05.2009 12:46 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
11.05.2009 12:45 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
11.05.2009 12:44 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
11.05.2009 12:43 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
11.05.2009 12:42 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
11.05.2009 12:41 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
11.05.2009 12:41 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
11.05.2009 12:40 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
11.05.2009 12:39 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
11.05.2009 12:39 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
11.05.2009 12:38 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
11.05.2009 12:38 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
11.05.2009 12:37 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
11.05.2009 12:16 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
11.05.2009 12:15 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
11.05.2009 12:15 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
11.05.2009 12:11 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
11.05.2009 12:07 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
11.05.2009 12:05 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
11.05.2009 12:03 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
11.05.2009 11:55 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
16.02.2009 11:05 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
16.02.2009 11:04 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
16.02.2009 11:03 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
16.02.2009 11:01 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
16.02.2009 10:58 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
16.02.2009 10:56 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
16.02.2009 10:51 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
09.05.2008 09:12 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
21.04.2008 11:50 Edycja dokumentu (Beata Lubecka)
14.08.2007 13:20 Utworzenie dokumentu. (Beata Lubecka)