Knurów,17.08.2007r.


OBWIESZCZENIE
  Prezydent Miasta Knurów działając na podstawia art. 32  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo Ochrony Środowiska  (t.j. Dz. U.  Nr 129 z 2006r. , poz. 902 ze zm.) , informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  została  umieszczona decyzja o środowiskowych uwarun- kowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw płynnych ze stanowiskiem LPG zlokalizowanej  na działce nr 127/1 i 127/4 przy ul.1 Maja w Knurowie”.
Postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzone było na wniosek Pani Magdaleny Tyńskiej z firmy ASP „Kwadrat”  działajacej z upoważnienia  STATOIL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.Puławska 86.
Powyższy wykaz znajduje na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów w Biuletynie Informacji  Publicznej.
  

   

                                                                           ZASTĘPCA PREZYDENTA
                         
                                                                           Barbara Zwierzyńska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:obiweszczenie o umieszczeniu w wykazie danych decyzji o środowiskowych uwarunk. dla :Budowy stacji paliw płynnych ze stanowiskiem LPG przy ul.1Maja w Knurowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Delfina Brzezicka
Data publikacji:17.08.2007 15:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak