Lp.

Polityka, strategia, plan lub program

1

Numer wpisu

 3

2

Nazwa dokumentu

Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla Miasta Knurów.

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

 Aktualizacja określa program stopniowego tworzenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, wynikającego z zasady zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane będą hierarchiczne reguły postępowania z odpadami komunalnymi określone w art. 5 ustawy o odpadach.

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 19.09.2007r.

5

Organ przedkładający ( opracowujący) dokument

 Urząd Miasta Knurów

6

Organ zatwierdzający dokument

 Rada Miasta Knurów

7

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego )

 Urząd Miasta Knurów, Wydział Gospodarki Komunalnej Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska , Knurów ul. Niepodległości 7 tel.03233922-12

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 brak

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu

 

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)


11

Uwagi

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karta informacyjna D - nr 3
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:25.09.2007 15:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Lubecka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Lubecka
Data aktualizacji:25.09.2007 15:08