Decyzje i postanowienia , wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

                       79

2

Zakres przedmiotowy decyzji / postanowienia

decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych   uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: instalacja dodatkowych oraz zwiększenie mocy istniejących anten na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Knurów_50247_Kopalnia

3

Znak sprawy

UA-76242-9/2007

4

Data wydania

22.10.2007r.

5

Nazwa organu , który wydał decyzję / postanowienie

Prezydent Miasta Knurów

6

Nazwa podmiotu , którego decyzja / postanowienia dotyczy

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Warszawa, Al.Jerozolimskie 181

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji / postanowienia


A 28

8

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa komórki organizacyjnej , numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Wydział Urbanistyki,Architektury, Strategii Rozowju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 5 -Ratusz  tel.0323392218   

9

Informacja, czy decyzja / postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach


10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji


brak

11

Numery innych kart w wykazie, którego dotyczy decyzja / postanowienie

E4

12

Uwagi

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:karta informacyjna B - nr 79
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Delfina Brzezicka
Data publikacji:26.10.2007 11:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Delfina Brzezicka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak