Zarządzenie Nr OR-0151/ 59 /2007
Prezydenta Miasta Knurów z dnia 15.03.2007 r.

w sprawie:   zmiany Zarządzenia Nr OR-0151/238/2004 z dnia 21.09.2004 r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 2, art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 12 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/327/2001 z dnia 25.01.2001 r. Prezydent Miasta Knurów

zarządza, co następuje:


1. Utworzyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie komórkę organizacyjną pn.: Punkt Interwencji Kryzysowej.

2. W regulaminie organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knurowie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR-0151/238/2004 z dnia 21.09.2004 r. wprowadzić następujące zmiany:

 Po pkt. 5 dodaje się pkt. 5a w brzmieniu:
„Punkt Interwencji Kryzysowej
1. Za prawidłowe funkcjonowanie PIK-u odpowiada Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń,
2. doradztwo i poradnictwo,
3. grupy wsparcia dla dorosłych,
4. nawiązanie współpracy z właściwymi instytucjami w środowisku,
5. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
6. diagnoza problemu,
7. spisanie kontraktu,
8. terapia indywidualna i grupowa,
9. pomoc socjalna, prawna i psychologiczna,
10. interwencja w środowisku własnym osoby”

3. W schemacie organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knurowie stanowiącym załącznik Zarządzenia Nr OR-0151/238/2004 z dnia 21.09.2004 r. dodaje się komórkę organizacyjną pod nazwą Punkt Interwencji Kryzysowej podporządkowaną Kierownikowi Działu Pomocy Środowiskowej
i Świadczeń.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana Regulaminu Ogranizacyjnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Data publikacji:08.11.2007 13:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agata Tyrała
Data na dokumencie:15.03.2007
Informację aktualizował:Agata Twardawa
Data aktualizacji:08.11.2007 13:46