Zarządzenie Nr OR-0151/ 315 /2007
Prezydenta Miasta Knurów z dnia 26.09.2007 r.

w sprawie:   zmiany Zarządzenia Nr OR-0151/59/2007 z dnia 15.03.2007 r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 2, art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 11 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/390/2004 z dnia 18.11.2004 r. Prezydent Miasta Knurów


zarządza, co następuje:

1.  Zmienia się pkt. 3 Zarządzenia Nr OR-0151/59/2007 z dnia 15.03.2007 r.,
 który otrzymuje brzmienie:

„W schemacie organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knurowie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR-0151/238/2004
z dnia 21.09.2004 r. dodaje się komórkę organizacyjną pod nazwą Punkt Interwencji Kryzysowej podporządkowaną Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie.”

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia 01.09.2007 r.

 

Prezydent Miasta Knurów
Adam Rams

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana Zarządzenia dot. zmiany Regulaminu Organizacyjnego - OR-0151/315/07
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Data publikacji:08.11.2007 13:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:26.09.2007
Informację aktualizował:Agata Twardawa
Data aktualizacji:08.11.2007 13:50