wersja do wydruku Beata Lubecka 29.11.2007 13:09

Karta informacyjna A - nr 59

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych , wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

59

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 szt. drzew z gatunku : topola kanadyjska 6 szt., brzoza 4 szt., topola berlińska 7 szt., wierzba 1 szt., robinia akacjowa 1 szt., na działce nr 2152/7 w Knurowie.

3

Znak sprawy

TOŚ/313/2007

4

Data złożenia

22.11.2007r.

5

Dane wnioskodawcy( imię , nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej , siedziba, adres, Regon)

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Knurów”, ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów

 6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Zgoda Starosty Gliwickiego – 1 szt.

  2. mapa sytuacyjna – 1 szt.

  3. wniosek „Megawat” Sp z o.o. - 1 szt.

  4. odpis z księgi wieczystej – 1 szt.

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Miasta Knurów

8

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa komórki organizacyjnej , numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Wydział Gospodarki Komunalnej Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów, ul.Niepodległości 7 , wejście A ( tel. 032 339-22-14)

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)


11 z 2008r.

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji


brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

11, 15, 34, 35, 55- wnioski

12

Uwagi


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karta informacyjna A - nr 59
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Informację wytworzył:Beata Lubecka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.11.2007 13:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż