Spis kart informacyjnych Formularz A- karta informacyjna dla:

  • wniosków o wydanie decyzji

  • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

  • wniosków o ustalenie programu dostosowawczegoNr kar-ty

znak sprawy

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

Dane podmiotu

   1

 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku sosna pospolita, 33 m2 krzewów   z gatunku jałowiec na działce nr 885 w Knurowie.

osoba fizyczna


   2


 

 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 129 szt. drzew z różnych gatunków na działce nr 2198/1 w Knurowie.

SEPO Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47,44-190 Knurów, działająca w imieniu firmy J&P-AVAX S.A.  ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa


   3

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku modrzew na działce nr 651 w Knurowie.

osoba fizyczna


     4

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku świerk na działce nr 2566 w Knurowie.

osoba fizyczna

5


 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gatunku kasztan, przy ul. Krótkiej w Knurowie

dtl Sp. z o.o.      ul. Zwycięstwa 28 B, 44-193 Knurów

 

6


 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku brzoza na działce nr 974/55 w Knurowie.

osoba fizyczna


7


 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzewa z gatunku dąb i kasztan, na działce nr 372/35 w Knurowie.

osoba fizyczna


8


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z gatunku wierzba, na działce nr 938/50 w Knurowie.

osoba fizyczna

9


 

Wniosek o przedłużenie terminu ważności decyzji OŚ/15/06 zezwalajacej na wycinkę drzew.

 KWADRAT architektoniczne biuro projektowe, ul.Kościuszki 1C, 44-100 Gliwice, działająca w imieniu firmy Statoil Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 86

10


 

 Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Knurów

ALBA ekoserwis Sp. z o.o. ul.Sikorskiego 5, 41-922 Radzionków

11


 

Wniosek o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Knurów

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór” S.A., ul.Jankowicka 9, 44-201 Rybnik


12


 

 

 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 szt. drzew z gatunku topola 5 szt., brzoza brodawkowata 10 szt., wierzba 3 szt., na działce nr 1634/151 w Knurowie.

osoba fizyczna


13


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew z gatunku klon jawor, na działce nr 1815/10 i 1815/11 w Knurowie.

Komenda Miejska Policji, ul.Powstańców Warszawy 8-12, 44-100 Gliwice  


14


Wniosek o wydanie zezwolenia na przesadzenie 1 szt. drzewa z gatunku konika na działce nr 814/55 w Knurowie.

osoba fizyczna

15


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku świerk na działce nr 1541/97 w Knurowie.

osoba fizyczna

16


 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku topola przy ul. 1-go Maja w Knurowie.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,           ul. Wrocławska 1, 44-100 Gliwice

17

 

Wniosek o przedłużenie terminu udzielonego zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów

18
 


 

Wniosek o zmianę zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew na działce nr 922/5 w Knurowie. 

osoba fizyczna


19


Wniosek o zmianę zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 938/50 w Knurowie – Decyzja Nr 84/GKRiOŚ/08 z dnia 18.04.2008r..


 osoba fizyczna


20


 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. Klon na działce nr 673 w Knurowie

Zespół Szkół im. J. Paderewskiego ul. 1 Maja 21 44-190 Knurów


21

 

UA.76242-2/08

 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:Remont drogi powiatowej nr 2982S ul.Kosmo -nautów w Knurowie"

Starosta Gliwicki

Gliwice, ul.Zygmunta Starego 17

22

UA.76242-3/08

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:Modernizacja i rozbudowy infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im.I.J.Paderewskiego przy ul.1 Maja 21 w Knurowie

Starosta Gliwicki

Gliwice, ul.Zygmunta Starego 17
 

23

UA.76242-4/08.

 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:Zabudowa agregatu prądotwórczego w obudowie typu kontener zasilanego gazem ujmowanym poprzez powierzchniową stację odmetanowania wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania

Kompania Węglowa Oddział KWK Szczygłowice,

Szczygłowice, ul.Górnicza 1


24


UA.76240-2/2007/2008 

Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów- budowa i przebudowa systemów kanalizayjnych" obejmująca rejony: B-I, B-II, B-III, B-IV, C-I, C-II, C-III, C-IV, C-V, C-VI C-VII, C-VIII, D-I, D-II, D-III, D-IV, E-III, E-IV, E-V, E-VI,F-I, F-II, F-III, F-IV, H-I, H-II, H-III, H-IV, H-V


 Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. zo.o., Knurów, ul.Szpitalna 11

pełnomocnik:Janusz Łojewski Biuro Projektów Gospodarki Wodno -ściekowej "Hydrosan" Sp. z o.o., Gliwice ul.Sienkiewicza 10

25

 

ZD-II/5547-647/20/08

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. Jarząb pospolity na działce nr 1775 w Knurowie


   

Zarząd Dróg Powiatowych ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

26


 

.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gatunku : żywotnik zachodni – 3 szt., lipa drobnolistna – 1 szt., na działce nr 791/44 w Knurowie.


 

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Szczygłowice, ul. Górnicza 1, 44-193 Knurów

27

 

TOŚ/238/2008


 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew gatunku : wierzba krucha – 12 szt., topola osika – 3 szt., dab – 2 szt. na działce nr 1695/6 w Knurowie.


 

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Knurów, ul. Dworcowa 3A, 44-190 Knurów


  28


 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1szt. drzewa z gatunku świerk na działce nr 975 w Knurowie.


 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny w Katowicach -Panewnikach, ul. Koziełka 31, 44-190 Knurów

 

 

29


 


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku świerk na działce nr 3224 w Knurowie.

 


osoba fizyczna

30


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku : jarząb pospolity – 1 szt., wierzba iwa – 1 szt. na działce nr 1464/1 w Knurowie.


osoba fizyczna

31     

UA.76242-5/2008

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:Budowa hali  magazynowej na elementy betonowe" na działce nr 1730/19 przy ul.Wilsona 39 w Knurowie

Zakład Prefabrykacji Betonu

Knurów, ul.Wilsona 32

32

UA.76242-6/2008

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:" II etap rozbudowy I-ego systemu wzbogacania miałów w obiekcie kompleksowym 1.01 Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KW S.A. Oddział KWK "Szczygłowice"

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Szczygłowice"

Knurów, ul.Górnicza 1

33


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku : żywotnik zachodni na działce nr 791/44 w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Szczygłowice, ul. Górnicza 1, 44-193 Knurów

34


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk na działce nr 318 w Knurowie.

osoba fizyczna

35


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk srebrny na działce nr 924/151 w Knurowie.

osoba fizyczna

36

ZD-II/5547-647/28/08

Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. Klon pospolity na działce nr 617 w Knurowie

Zarząd Dróg Powiatowych ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

37

UA.76242-7/2008

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu nowej linii do lakierowania lakierami wodnymi w ramach istniejącej instalacji do renowacyjnych napraw blacharsko- lakierniczych  - Usługi Samochodowe Jacek Bojanowski -ul.Al.Piastów 7 w Knurowie

Usługi samochodowe Jacek Bojanowski

ul.Al.Piastów 7, Knurów


38

WD/AKUC/5424/D-116/12183/08

Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gat. : jesion wyniosły i klon-jawor na działce nr 17/3 w Knurowie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice

39


Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. Akacja na działce nr 1696/2 w Knurowie

Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice

40

UA.76242-9/2008

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :"Budowa wytwórni mas mineralno- bitumicz- nych Ammann Sim Speedy Batch SB210 na potrzeby budowy autostrady płatnej A1 na odcinku :od węzła "Sośnica" w Gliwicach ( bez węzła) - do węzła "Bełk" w Czerwionce - Leszczynach

J&P -AVAX Sp. z o.o. Oddział w Polsce, 00-613 Warszawa, ul.Chałubińskiego 8

41     

UA.76242-10/2008

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia : " Moderni- zacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul.1 Maja 21 w Knurowie

Starosta Gliwicki

44-100 Gliwice, ul.Zygmunta Starego 17

42


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z gatunku akacja na działce nr 1619/138 w Knurowie

osoba fizyczna

43

WD/AKUC/5424/D-161/S1115/14081/08

Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gat. : klon-jawor na działce nr 1374/115 w Knurowie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice

44


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzewa z gatunku modrzew, oraz krzewów na działce nr 1911/92 w Knurowie.

osoba fizyczna

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykaz kart informacyjnych - formularz A
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Delfina Brzezicka
Data publikacji:08.01.2008 10:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Delfina Brzezicka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Lubecka
Data aktualizacji:09.02.2009 12:25