Spis kart informacyjnych Formularz B - karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień

  • wskazań lokalizacyjnych


Nr kar-ty

znak     sprawy


Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

Dane podmiotu

1

UA-76240-2/2007


Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i odbudowa sytemów kanalizacyjnych " -obejmujące rejony :B-I, B-II, B-III, B-IV, C-I, C-II, C-III, C-IV, C-V, C-VI, C-VII, C-VIII, D-I, D-II, D-III, D-IV,E-III, E-IV, E-V, E-VI, F-I, F-II,F-III, F-IV, H-I, H-II, H-III, H-IV, H-V ( rejony oznaczony na mapie jako B-1)  

Gmina Knurów, ul.Ogana 5

pełnomocnik:J.Łojewski

"Hydrosan" Sp.z o.o., Gliwice, ul.Sienkiewicza 10 

2

GKRiOŚ-I-76612/1/08

 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Knurów.

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna , ul.Majątkowa 42, 44-207 Rybnik

3

 

GKRiOŚ-II-7635/1/08


Zezwolenie na na usunięcie 48 szt. drzew z gatunków : brzoza brodawkowata -23 szt., wierzba iwa -13 szt., topola osika -8 szt., głóg jednoszyjkowy -3 szt., klon zwyczajny -1 szt. z terenu działki nr 2195 w Knurowie.

J&P-AVAX S.A. Oddział w Polsce, ul.Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

4

GKRiOŚ-II-7635/2/08


Umorzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku wiązowiec zachodni na działce nr 1817/4 w Knurowie.

 Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Knurów”, ul. Dworcowa 3A

5

 GKRiOŚ-II-7635/7/08
 Umorzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew i krzewów z powierzchni 3,5 m2 na działkach nr 781/4, 782/44 i 926/764 w Knurowie.

 Budoserwis Z.H.U. Sp. z o.o., ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów

6

GKRiOŚ-II-7635/5/08


Zezwolenie na usunięcie 15 szt. drzew z gatunku wierzba, na działce nr 989/76 w Knurowie- Szczygłowicach.

Fundacja „Unia Bracka”, ul. Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska

7

UA-76242-18/2007Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Przebudowa skrzyżowania DW 921 ( ul.Niepodległości, ul.Rybnicka) z ul.Wilosna i ul.Michalskiego w Knurowie

Zarząd Województwa Ślaśkiego , Katowice, ul.Ligonia 46

pełnomocnik:B.Zwierzyńska

8

GKRiOŚ-II-7635/8/08


 


Zezwolenie na usunięcie 45 szt. drzew : 42 szt. drzew z gatunku lipa i 2 szt. z gatunku jesion na działkach nr 518, 520, 595, 578, 577/2 w Knurowie.


 

Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, ul. Kapelanów Wojskowych 5, 44-194 Knurów

9


GKRiOŚ-II-7635/9/08


 Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew na działce nr 922/5 w Knurowie.

CORLEONE Sadowski Bartłomiej                 ul. Wilsona 16/c/5              44-190 Knurów


10

 GKRiOŚ-II-7635/10/08

Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku sosna pospolita, 33 m2 krzewów z gatunku jałowiec na działce nr 885 w Knurowie.

osoba fizyczna


11

GKRiOŚ-II-7635/11/08


 Zezwolenia na usunięcie 19 szt. drzew z gatunku : topola kanadyjska 6 szt., brzoza 4 szt., topola berlińska 7 szt., wierzba 1 szt., robinia akacjowa 1 szt., na działce nr 2152/7 w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Knurów”, ul. Dworcowa 3A 

12

GKRiOŚ-II-7635/13/08


 Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity na działce nr 2566 w Knurowie.


 osoba fizyczna


13

UA-76242-16/2007 


decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:Rozbudowa warsztatu samochodowego o pomieszczenia biurowo-socjalno-magazynowe oraz warsztatowe na działce  nr 1252/3 przy ul.Sienkiewicza w Knurowie

osoba fizyczna


14

GKRiOŚ-II-7635/14/08


Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku modrzew na działce nr 651 w Knurowie.

osoba fizyczna

15

GKRiOŚ-II-7635/12/08


Zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew z gatunku : topola włoska 3 szt., brzoza 1 szt., wierzba 1 szt., olsza czarna 1 szt., robinia akacjowa 1 szt., na działce nr 109/10 i 643/109 w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Knurów”, ul. Dworcowa 3A

16

GKRiOŚ-II-7635/17/08 


Zezwolenia na na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku dąb i kasztan, na działce nr 372/35 w Knurowie. 


 osoba fizyczna


17

UA-76240-2/2007


.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów- budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych"obejmująca rejony oznaczone na mapach jako:B-I, B-II,B-III,B-IV, C-I, C-II, C-III, C-IV, C-V,C-VI, C-VII, C-VIII, D-I,D-II,D-III,D-IV,E-III,E-IV, E-V, E-VI, F-I, F-II,F-III,F-IV ,H-I, H-II,H-III,H-IV,H-V

Gmina Knurów, ul.Ogana  5pełnomocnik:J.Łojewski

BPGWŚ"Hydrosan"

Gliwice, ul.Sienkiewicza 10

18

UA-76242-17/2007
 


Decyzja o środowiskowych uwa- runkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Rozbudowa ciągu technologicznego wzboga- cania miałów surowych w Zakładzie Mechanicznej Przeróbki Węgla Rejon Szybów   Głównych KWK "Knurów" w Knurowie

Kompania Węglowa S.A. Katowice Centrum Wydobywcze "Zachód" Oddział KWK "Knurów", ul.Dworocwa 3a, Knurów

Pełnomocnik: Wł.Piecuch

19

GKRiOŚ-II-7635/18/08
 


Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew z gatunku wierzba, na działce nr 938/50 w Knurowie. 

osoba fizyczna 


20

 

GKRiOŚ-II-7635/17/08


Zmiana decyzji Nr OŚ/15/06 zezwalającej na wycinkę drzew w zakresie przedłużenia terminu jej ważności.

Statoil Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 86

21

 

GKIRiOŚ-III-76611/1/2007 Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Knurów. 

ALBA ekoserwis Sp. z o.o. ul.Sikorskiego 5, 41-922 Radzionków


22

GKIRiOŚ-III-76611/2/2007


Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Knurów. 

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór” S.A., ul.Jankowicka 9, 44-201 Rybnik

23

 GKRiOŚ-II-7635/20/08

 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzew z gatunku świerk, na działce nr 1541/97 w Knurowie.

osoba fizyczna

 


24

GKRiOŚ-II-7635/21/08

 


 Zezwolenie na usunięcie 18 szt. drzew z gatunku topola 5 szt., brzoza brodawkowata 10 szt., wierzba 3 szt., na działce nr 1634/151 w Knurowie.

osoba fizyczna

25

 GKRiOŚ-II-7635/22/08


Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku topola przy ul. 1-go Maja w Knurowie.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Wrocławska 1, 44-100 Gliwice


26

GKRiOŚ-II-7635/24/08


Zmiana decyzji Nr OR-0154/187/2007 w zakresie przedłużenia terminu udzielonego zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów do dnia 31.10.2008r.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów


27

GKRiOŚ-II-7635/23/08


Zezwolenie na usunięcie 7 szt. drzew z gatunku klon jawor., na działce nr 1815/10 i 1815/11 w Knurowie.

Komenda Miejska Policji, ul.Powstańców Warszawy 8-12, 44-100 Gliwice

28

 UA-76242-10/2007


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa kontenerowej stacji paliw na potrzeby obsługi floty samochodowej wykorzystywanej do budowy autostrady"

J&P AVAX S.A. Oddział w Polsce, Warszawa, ul.Chałubińskiego 8
29

 GKRiOŚ-II-7635/25/08


Zmiana decyzji nr OR-0154/286/2007 zezwalającej na usunięcie 9 szt. drzew na działce nr 922/5 w Knurowie.


osoba fizyczna


30

GKRiOŚ-II-7635/23/08


Zmiana zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 938/50 w Knurowie – Decyzja Nr 84/GKRiOŚ/08 z dnia 18.04.2008r.

osoba fizyczna


31

 UA-76242-1/2007


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:Budowa obiektu usługowo-magazynowego wraz z punktem wymiany opon "( przy ul.Zwycięstwa- dz. nr 439/15)


 Zakład Usługowo- Handlo -wy "ARTOR " Sp.z o.o.

Knurów, ul.Staszica 1


32

 UA-76242-18/2007


.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:Przebudowa skrzyżowania DW921 ( ul.Niepodległości , ul.Rybnicka) z ul.Wilsona i ul.Michalskiego w  Knurowie

Zarząd Województwa Śląskiego - Katowice, ul.Ligonia 46pełnomocnik:B.Zwierzyńska

33

 UA-76242-13/2007


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:"Zmiana sposobu użytkowania budynku garażu - powstanie warsztatu lakierniczego" ( na działce nr 399/51 przy ul.Wieczorka 20  w Knurowie)


 M.Steimanpełnomocnik: P.Widera "Budex" - Knurów, ul.Dywizji Kościuszkowskiej 10b/3


34

UA-76242-14/2007

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:"Budowa stacji paliw płynnych w miejscu istniejącej na działkach nr 629/2, 629/4, 629/1, 628/1 w Knurowie przy ul.1 Maja 9"

 PKN ORLEN S.A.

Płock, ul.Chemików 7


pełnomocnik:B.Wita z firmy

AA Projekt .Oddział Rybnik,ul.Rudzka 26


35

GKRiOŚ-II-7635/26/08


Umorzenie opłaty za przesadzenie krzewów ustalonej decyzją Nr OŚ/15/05 z dnia 01.06.2005r.

Millenium Pharma Wojciech Namysłowski Al. Korfantego 26/3, 40-004 Katowice


36

GKRiOŚ-II-7635/27/08


Umorzenie opłaty za przesadzenie krzewów ustalonej decyzją Nr OŚ/13/05 z dnia 30.05.2005r.

Centrum Kultury w Knurowie ul. Niepodległości 26, 44-190 Knurów

37

UA.76242-2/2008 


 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowisko- wych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Remont drogi  powiatowej nr 2982S ul.Kosmonautów w Knurowie"

Starosta Gliwicki,

Gliwice, ul.Zygmunta Starego 17
 


38

UA.76242-3/2008

. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowisko- wych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkól im,I.Paderewskiego przy ul.1 Maja w Knurowie 21

Starosta Gliwicki,

Gliwice, ul.Zygmunta Starego 17
 

39

UA. 76242-4.2008


Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowisko- wych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:Zabudowa agregatu prądotwórczego w obudowie typu kontener zasilanego gazem ujmowanym poprzez powierzchniową stację odmetanowania wraz z infrastrukturą niezbędna do jej funkcjonowania

Kompania Węglowa S.A.
Oddzial KWK Szczygłowice

Knurów, ul.Górnicza 1

40

 

GKRiOŚ-II-7635/28/08


Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. Klon na działce nr 673 w Knurowie

Zespół Szkół im. J. Paderewskiego    ul. 1 Maja 21    44-190 Knurów

41

GKRiOŚ-II-7635/29/08


 

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku jarząb pospolity, na działce nr 1775 w Knurowie.


Zarząd Dróg Powiatowych ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

42

GKRiOŚ-II-7635/30/08


Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. świerk na działce nr 3224 w Knurowie


osoba fizyczna

43

 GKRiOŚ-II-7635/32/08


 Umorzenie jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gatunku : żywotnik zachodni – 3 szt., lipa drobnolistna – 1 szt., na działce nr 791/44 w Knurowie.

 Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Szczygłowice,               ul. Górnicza 1,   44-193 Knurów

 

44

 

GKRiOŚ-II-7635/31/08

Naliczenie kary pieniężnej za usunięcie 2 szt. drzew z gat. modrzew na działce nr 1706/87 w Knurowie


osoba fizyczna

45


 GKRiOŚ-II-7635/33/08

Zezwolenie na usunięcie 17 szt. drzew gatunku : wierzba krucha – 12 szt., topola osika – 3 szt., dab – 2 szt. na działce nr 1695/6 w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Knurów”, ul. Dworcowa 3A

46

UA.76240-2/2007/2008

Postanowienie o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: 
Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów- budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych"obejmująca rejony oznaczone na mapach jako:B-I, B-II,B-III,B-IV, C-I, C-II, C-III, C-IV, C-V,C-VI, C-VII, C-VIII, D-I,D-II,D-III,D-IV,E-III,E-IV, E-V, E-VI, F-I, F-II,F-III,F-IV ,H-I, H-II,H-III,H-IV,H-V- w części dotyczącej :
- kanalizacji deszczowej w rejonach: 
  B-I, B-IV, D-III, H-I, H-II, H-III, 
  H-IV,H-V
- kanalizacji sanitarnej w rejonach:
  D-I, D-II, H-I, H-II, H-III, H-IV,
  H-V

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji  Sp. z o.o. , Knurów, ul.Szpitalna 11
pełnomocnik: Janusz Łojewski BPGWŚ "Hydrosan" Sp. z o.o. , Gliwice, ul.Sienkiewicza 10

47

UA.76242-5/2008

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa hali magazynowej na elementy betonowe na działce nr 1730/19 przy ul.Wilsona w Knurowie"

Zakład Prefabrykacji Betonu A.Szwan, J.Golec

44-190 Knurów, ul.Wilsona 32

48

UA.7624/27/2006/2007/2008

Decyzja o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:Przebudowa gazociagu podwyższonego ciśnienia Dn 400 realcji Zabrze-Knurów na odcinku od torów PKP do ul.Korfantego w Gierałtowicach" 

Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu Oddziała Zakład Gazowniczy w Zabrzu, ul.Szczęść Boże 11


pełnomocnik:Jacek Pala z Wojewódz- kiego Biura Projektów Sp.z o.o., Zabrze, ul.Knurowska 19


49


 

GKRiOŚ-II-7635/34/08

Zezwolenie na usunięcie 1szt. drzewa z gatunku świerk na działce nr 975 w Knurowie.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny w Katowicach -Panewnikach, ul. Koziełka 31, 44-190 Knurów

50

 

GKRiOŚ-II-7635/35/08

Zezwolenie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku : jarząb pospolity – 1 szt., wierzba iwa – 1 szt. na działce nr 1464/1 w Knurowie.


osoba fizyczna

51

GKRiOŚ-II-7635/36/08

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku żywotnik zachodni na działce nr 791/44 w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Szczygłowice, ul. Górnicza 1, 44-193 Knurów

52

GKRiOŚ-II-7635/37/08

Zezwolenie na usunięcie drzew z gatunku świerk na działce nr 318 w Knurowie.

osoba fizyczna

53

GKRiOŚ-II-7635/38/08

Zezwolenie na usunięcie drzew z gatunku świerk srebrny na działce nr 924/151 w Knurowie.

osoba fizyczna

54

GKRiOŚ-II-7635/39/08

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku klon pospolity, na działce nr 617 w Knurowie.

Zarząd Dróg Powiatowych ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

55  

UA.76242-7/2008

Decyzja o umorzeniu postępo- wania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowa- niach zgody na realizację przed- sięwzięcia polegającego na mon- tażu nowej linii do lakierowania lakierami wodnymi w ramach istniejącej instalacji do renowa- cyjnych napraw blacharsko - lakierniczych Usługi Samocho- dowe Jacek Bojanowski

Usługi Samocho- dowe Jacek Bojanowski ul.Al.Piastów 7

44-193 Knurow

56

UA.76240-2/2007/2008

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcią pn.: Porządkowanie  gospodarki ściekowej Gminy Knurów- budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych"obejmująca rejony oznaczone na mapach jako:B-I, B-II,B-III,B-IV, C-I, C-II, C-III, C-IV, C-V,C-VI,C-VII,C-VIII,D-I,D-II,D-III,D-IV
,E-III,E-IV, E-V, E-VI, F-I, F-II,F-III,F-IV ,H-I, H-II,H-III,H-IV,H-V- w części dotyczącej :
- kanalizacji deszczowej w rejonach: 
  B-I, B-IV, D-III, H-I, H-II, H-III, 
  H-IV,H-V
- kanalizacji sanitarnej w rejonach:
  D-I, D-II, H-I, H-II, H-III, H-IV,
  H-V

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Knuró, ul.Szpitalna 11

57  

UA.76242-6/2008

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:II etap rozbudowy I-ego sytemu wzbogacania miałów w obiekcie kompleksowym  1.01 Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KW S.A. Odddział KWK "Szczygłowice"

Kompania Węglowa S.A Oddział KWK "Szczygłowice" 

58

GKRiOŚ-II-7635/41/08

Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku jesion wyniosły i klon jawor, na działce nr 17/3 w Knurowie.

Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykaz kart informacyjnych - formularz B
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Delfina Brzezicka
Data publikacji:08.01.2008 11:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Delfina Brzezicka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Lubecka
Data aktualizacji:15.12.2008 11:28