Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych - na 2020r.

<<*>>

Usługa

"Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób prawnych"

świadczona przez

Wydział Finansów

w formie karty informacyjnej

 

UWAGA!

Stosownie do treści art.6 oraz art. 54 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018r,. poz.2244), od dnia 1 lipca 2019r. wzory formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości określa, w drodze rozporządzenia Minister Finansów.

W związku z powyższym, od dnia 1 lipca 2019r. na terenie Polski, dla celów podatku od nieruchomości obowiązują wzory formularzy, określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019r., poz.1104).

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z treścią art.37 w/w ustawy z dnia 9 listopada 2018r., do składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, z tytułu którego obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019r., stosuje się formularze obowiązujące w poszczególnych gminach do dnia 30.06.2019r.

<<*>>

 

szczegóły w załącznikach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych - na 2020r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Szczepańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:01.01.2018
Data publikacji:15.01.2008 10:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.01.2020 10:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
21.01.2020 10:43 Usunięto załącznik ZDN-2 Załącznik do deklaracji na
podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach
opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - o wypełnienia
elektronicznie - na 2020r.

(Aleksandra Polywka)
21.01.2020 10:43 Usunięto załącznik ZDN-1 Załącznik do deklaracji na
podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach
opodatkowania podlegających opodatkowaniu - do wypełnienia
elektronicznie - na 2020r.

(Aleksandra Polywka)
21.01.2020 10:43 Usunięto załącznik DN-1 Deklaracja na podatek od
nieruchomości -do wypełnienia elektronicznie - na 2020r.

(Aleksandra Polywka)
13.01.2020 13:36 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
13.01.2020 13:36 Dodano załącznik "ZDN-2 Załącznik do deklaracji na
podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach
opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - o wypełnienia
elektronicznie - na 2020r."

(Aleksandra Polywka)
13.01.2020 13:36 Dodano załącznik "ZDN-1 Załącznik do deklaracji na
podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach
opodatkowania podlegających opodatkowaniu - do wypełnienia
elektronicznie - na 2020r."

(Aleksandra Polywka)
13.01.2020 13:36 Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja na podatek od
nieruchomości -do wypełnienia elektronicznie - na 2020r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2020 13:47 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
02.01.2020 13:46 Zmieniono tytuł załącznika z "ZDN-2 Załącznik do
deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o
przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania -
obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na "ZDN-2 Załącznik do
deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o
przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - na
2020r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2020 13:46 Zmieniono tytuł załącznika z "ZDN-1 Załącznik do
deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o
przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu -
obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na "ZDN-1 Załącznik do
deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o
przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - na
2020r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2020 13:46 Zmieniono tytuł załącznika z "DN-1 Deklaracja na podatek
od nieruchomości - obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na
"DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - na 2020r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2020 13:46 Usunięto załącznik Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości osób prawnych - obowiązuje w okresie:
2018r. - 30.06.2019r.

(Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:17 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:17 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
(Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:17 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna RODO
(Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:10 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
(Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:10 Usunięto załącznik Ochrona danych osobowych
(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:41 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:41 Dodano załącznik "ZDN-2 Załącznik do deklaracji na
podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach
opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - obowiązuje od
dnia 01.07.2019r."

(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:41 Dodano załącznik "ZDN-1 Załącznik do deklaracji na
podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach
opodatkowania podlegających opodatkowaniu - obowiązuje od
dnia 01.07.2019r."

(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:41 Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja na podatek od
nieruchomości - obowiązuje od dnia 01.07.2019r."

(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:39 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości osób prawnych na 2018r. i 2019r." na
"Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych - obowiązuje w okresie: 2018r. - 30.06.2019r."

(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:37 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.12.2018 12:09 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.12.2018 12:09 Zmieniono tytuł załącznika z "Deklaracja w sprawie
podatku od nieruchomości osób prawnych na 2018r." na
"Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych na 2018r. i 2019r."

(Aleksandra Polywka)
14.12.2018 12:09 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.12.2018 12:08 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
25.05.2018 09:35 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
25.05.2018 09:35 Dodano załącznik "Ochrona danych osobowych"
(Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:48 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:47 Dodano załącznik "Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości osób prawnych na 2018r."

(Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:47 Usunięto załącznik Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości osób prawnych na 2018r.

(Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:47 Dodano załącznik "KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych."

(Aleksandra Polywka)
17.01.2018 15:47 Usunięto załącznik KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych.

(Aleksandra Polywka)
09.01.2018 09:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2018 09:43 Dodano załącznik "Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości osób prawnych na 2018r."

(Aleksandra Polywka)
09.01.2018 09:42 Usunięto załącznik DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości

(Aleksandra Polywka)
09.01.2018 09:41 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
04.08.2017 10:07 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
04.08.2017 10:07 Dodano załącznik "KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych."

(Aleksandra Polywka)
04.08.2017 10:07 Usunięto załącznik KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych.

(Aleksandra Polywka)
10.01.2017 14:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
10.01.2017 14:02 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
10.01.2017 14:02 Dodano załącznik "KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych."

(Aleksandra Polywka)
10.01.2017 14:02 Usunięto załącznik KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych.

(Aleksandra Polywka)
10.01.2017 14:00 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
10.01.2017 14:00 Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości"

(Aleksandra Polywka)
10.01.2017 13:59 Usunięto załącznik DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości.

(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:37 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:36 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:36 Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości."

(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:36 Dodano załącznik "KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych."

(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:35 Usunięto załącznik DN-1/D Dane o zwolnieniach podatkowych
w podatku od nieruchomości

(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:35 Usunięto załącznik DN-1/C Dane o budowlach
(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:35 Usunięto załącznik DN-1/B Dane o gruntach
(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:35 Usunięto załącznik DN-1/A Dane o budynkach
(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:35 Usunięto załącznik DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości

(Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:27 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:27Dokument został odzyskany. (Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:27 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2017 13:27 Usunięto załącznik Karta Informacyjna KI-Fn-01-2
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych

(Aleksandra Polywka)
12.01.2016 14:04Dokument usunięto. (Aleksandra Polywka)
12.01.2016 14:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
12.01.2016 14:02Dokument został odzyskany. (Aleksandra Polywka)
12.01.2016 14:02Dokument usunięto. (Aleksandra Polywka)
12.01.2016 14:02 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
12.01.2016 13:40 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
12.01.2016 13:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
12.01.2016 13:39 Dodano załącznik "DN-1/D Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości"

(Aleksandra Polywka)
12.01.2016 13:39 Dodano załącznik "DN-1/C Dane o budowlach"
(Aleksandra Polywka)
12.01.2016 13:39 Dodano załącznik "DN-1/B Dane o gruntach"
(Aleksandra Polywka)
12.01.2016 13:39 Dodano załącznik "DN-1/A Dane o budynkach"
(Aleksandra Polywka)
12.01.2016 13:39 Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości"

(Aleksandra Polywka)
12.01.2016 13:39 Dodano załącznik "Karta Informacyjna KI-Fn-01-2 Deklaracja
w sprawie podatku od nieruchomości osób prawnych"

(Aleksandra Polywka)
12.01.2016 13:37 Usunięto załącznik DN-1/D Dane o zwolnieniach podatkowych
w podatku od nieruchomości

(Aleksandra Polywka)
12.01.2016 13:37 Usunięto załącznik DN-1/C Dane o budowlach
(Aleksandra Polywka)
12.01.2016 13:37 Usunięto załącznik DN-1/B Dane o gruntach
(Aleksandra Polywka)
12.01.2016 13:37 Usunięto załącznik DN-1/A Dane o budynkach
(Aleksandra Polywka)
12.01.2016 13:36 Usunięto załącznik DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości

(Aleksandra Polywka)
12.01.2016 13:36 Usunięto załącznik KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych - obowiązuje w 2013r., 2014r. i 2015r.

(Aleksandra Polywka)
12.01.2016 13:36 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
07.08.2015 10:30 Dodano załącznik "KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych - obowiązuje w 2013r., 2014r. i 2015r."

(Irena Dusza-Kuczmarska)
07.08.2015 10:29 Usunięto załącznik KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych - obowiązuje w 2013r. i 2014r.

(Irena Dusza-Kuczmarska)
14.01.2015 14:50 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
07.08.2014 09:13 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
07.08.2014 09:12 Dodano załącznik "KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych - obowiązuje w 2013r. i 2014r."

(Aleksandra Polywka)
07.08.2014 09:12 Usunięto załącznik KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych - obowiązuje w 2013r. i 2014r.

(Aleksandra Polywka)
07.08.2014 09:08 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
07.08.2014 09:06 Zmieniono tytuł załącznika z "KI-Fn-01-2 Karta
informacyjna: Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości
osób prawnych - ważna w 2013r. i 2014r." na "KI-Fn-01-2
Karta informacyjna: Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości osób prawnych - obowiązuje w 2013r. i
2014r."

(Aleksandra Polywka)
07.08.2014 09:06 Zmieniono tytuł załącznika z "KI-Fn-01-2 Karta
informacyjna: Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości
osób prawnych" na "KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych - ważna w 2013r. i 2014r."

(Aleksandra Polywka)
07.08.2014 09:05 Dodano załącznik "KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych"

(Aleksandra Polywka)
07.08.2014 09:04 Usunięto załącznik KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych

(Aleksandra Polywka)
14.02.2014 09:49 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.02.2014 09:48 Dodano załącznik "KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych"

(Aleksandra Polywka)
14.02.2014 09:48 Usunięto załącznik KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych

(Aleksandra Polywka)
14.02.2014 09:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
14.02.2014 09:39 Dodano załącznik "KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych"

(Aleksandra Polywka)
14.02.2014 09:38 Usunięto załącznik KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych

(Aleksandra Polywka)
07.01.2014 09:50 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
17.01.2013 11:27Dokument został odzyskany. (Aleksandra Polywka)
17.01.2013 11:25Dokument usunięto. (Aleksandra Polywka)
14.01.2013 09:02 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
06.01.2013 12:58 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
06.01.2013 12:57 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
06.01.2013 12:55 Dodano załącznik "DN-1/D Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości"

(Aleksandra Polywka)
06.01.2013 12:55 Dodano załącznik "DN-1/C Dane o budowlach"
(Aleksandra Polywka)
06.01.2013 12:55 Dodano załącznik "DN-1/B Dane o gruntach"
(Aleksandra Polywka)
06.01.2013 12:55 Dodano załącznik "DN-1/A Dane o budynkach"
(Aleksandra Polywka)
06.01.2013 12:55 Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości"

(Aleksandra Polywka)
06.01.2013 12:55 Dodano załącznik "KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych"

(Aleksandra Polywka)
06.01.2013 12:52 Usunięto załącznik ZN-1/D Dane o zwolnieniach podatkowych
w podatku od nieruchomości

(Aleksandra Polywka)
06.01.2013 12:52 Usunięto załącznik ZN-1/C Dane o budowlach
(Aleksandra Polywka)
06.01.2013 12:52 Usunięto załącznik ZN-1/B Dane o gruntach
(Aleksandra Polywka)
06.01.2013 12:52 Usunięto załącznik ZN-1/A Dane o budynkach
(Aleksandra Polywka)
06.01.2013 12:51 Usunięto załącznik DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości osób prawnych

(Aleksandra Polywka)
06.01.2013 12:51 Usunięto załącznik KI-FN-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych

(Aleksandra Polywka)
06.01.2013 12:51 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
19.01.2012 11:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
19.01.2012 11:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
19.01.2012 11:01 Dodano załącznik "ZN-1/D Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości"

(Aleksandra Polywka)
19.01.2012 11:00 Dodano załącznik "ZN-1/C Dane o budowlach"
(Aleksandra Polywka)
19.01.2012 10:58 Dodano załącznik "ZN-1/B Dane o gruntach"
(Aleksandra Polywka)
19.01.2012 10:57 Dodano załącznik "ZN-1/A Dane o budynkach"
(Aleksandra Polywka)
19.01.2012 10:56 Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości osób prawnych"

(Aleksandra Polywka)
19.01.2012 10:56 Dodano załącznik "KI-FN-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych"

(Aleksandra Polywka)
19.01.2012 10:55 Usunięto załącznik ZN-1/D Dane o zwolnieniach podatkowych
w podatku od nieruchomości - ważny od dnia 5.01.2009r

(Aleksandra Polywka)
19.01.2012 10:55 Usunięto załącznik ZN-1/C Dane o budowlach - ważny od
dnia 5.01.2009r.

(Aleksandra Polywka)
19.01.2012 10:55 Usunięto załącznik ZN-1/B Dane o gruntach - ważny od
dnia 5.01.2009r.

(Aleksandra Polywka)
19.01.2012 10:55 Usunięto załącznik ZN-1/A Dane o budynkach - ważny od
dnia 5.01.2009r.

(Aleksandra Polywka)
19.01.2012 10:55 Usunięto załącznik DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości - ważna od dnia 5.01.2009r.

(Aleksandra Polywka)
19.01.2012 10:55 Usunięto załącznik KI-Fn-01-2 Deklaracja w sprawie
podatku od nieruchomości od osób prawnych - aktualna

(Aleksandra Polywka)
21.01.2011 12:07 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
21.01.2011 11:59 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
21.01.2011 11:59 Dodano załącznik "KI-Fn-01-2 Deklaracja w sprawie podatku
od nieruchomości od osób prawnych - aktualna "

(Aleksandra Polywka)
21.01.2011 11:58 Usunięto załącznik KI-Fn-01-2 Deklaracja w sprawie
podatku od nieruchomości od osób prawnych - aktualna

(Aleksandra Polywka)
05.10.2010 11:29 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
18.02.2010 11:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
18.02.2010 11:34 Dodano załącznik "ZN-1/D Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości - ważny od dnia 5.01.2009r"

(Aleksandra Polywka)
18.02.2010 11:33 Usunięto załącznik ZN-1/D Dane o zwolnieniach podatkowych
w podatku od nieruchomości - ważny od dnia 5.01.2009r

(Aleksandra Polywka)
18.02.2010 11:33 Dodano załącznik "ZN-1/D Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości - ważny od dnia 5.01.2009r"

(Aleksandra Polywka)
18.02.2010 11:32 Usunięto załącznik ZN-1/D Dane o zwolnieniach podatkowych
w podatku od nieruchomości - ważny od dnia 5.01.2009r.

(Aleksandra Polywka)
18.02.2010 11:06 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
18.02.2010 11:05 Dodano załącznik "KI-Fn-01-2 Deklaracja w sprawie podatku
od nieruchomości od osób prawnych - aktualna"

(Aleksandra Polywka)
18.02.2010 11:05 Usunięto załącznik KI-Fn-01-2 Deklaracja w sprawie
podatku od nieruchomości od osób prawnych - ważna od
2.01.2009r.

(Aleksandra Polywka)
04.03.2009 10:32 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
04.03.2009 10:32 Dodano załącznik "KI-Fn-01-2 Deklaracja w sprawie podatku
od nieruchomości od osób prawnych - ważna od 2.01.2009r."

(Aleksandra Polywka)
04.03.2009 10:31 Usunięto załącznik KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych - ważna od dnia 5.01.2009r.

(Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:37 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:37 Dodano załącznik "KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych - ważna od dnia 5.01.2009r."

(Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:37 Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości - ważna od dnia 5.01.2009r."

(Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:37 Dodano załącznik "ZN-1/A Dane o budynkach - ważny od dnia
5.01.2009r."

(Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:37 Dodano załącznik "ZN-1/B Dane o gruntach - ważny od dnia
5.01.2009r."

(Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:37 Dodano załącznik "ZN-1/C Dane o budowlach - ważny od dnia
5.01.2009r."

(Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:37 Dodano załącznik "ZN-1/D Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości - ważny od dnia 5.01.2009r."

(Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:36 Usunięto załącznik ZN-1/D Dane o zwolnieniach podatkowych
w podatku od nieruchomości - ważny od 2.01.2009r.

(Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:36 Usunięto załącznik ZN-1/C Dane o budowlach - ważny od
2.01.2009r.

(Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:36 Usunięto załącznik ZN-1/B Dane o gruntach - ważny od
2.01.2009r.

(Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:35 Usunięto załącznik ZN-1/A Dane o budynkach - ważny od
2.01.2009r.

(Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:35 Usunięto załącznik DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości - ważna od 2.01.2009r.

(Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:35 Usunięto załącznik Karta informacyjna KI-Fn-01-2
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych - ważna od 2.01.2009r.

(Aleksandra Polywka)
29.12.2008 13:53 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
29.12.2008 13:46 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
29.12.2008 13:35 Dodano załącznik "ZN-1/D Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości - ważny od 2.01.2009r."

(Aleksandra Polywka)
29.12.2008 13:35 Dodano załącznik "ZN-1/C Dane o budowlach - ważny od
2.01.2009r."

(Aleksandra Polywka)
29.12.2008 13:35 Dodano załącznik "ZN-1/B Dane o gruntach - ważny od
2.01.2009r."

(Aleksandra Polywka)
29.12.2008 13:35 Dodano załącznik "ZN-1/A Dane o budynkach - ważny od
2.01.2009r."

(Aleksandra Polywka)
29.12.2008 13:35 Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości - ważna od 2.01.2009r."

(Aleksandra Polywka)
29.12.2008 13:35 Dodano załącznik "Karta informacyjna KI-Fn-01-2 Deklaracja
w sprawie podatku od nieruchomości osób prawnych - ważna
od 2.01.2009r."

(Aleksandra Polywka)
29.12.2008 13:33 Usunięto załącznik ZN-1/C Dane o budowlach
(Aleksandra Polywka)
29.12.2008 13:32 Usunięto załącznik ZN-1/C Dane o budowlach - pdf
(Aleksandra Polywka)
29.12.2008 13:32 Usunięto załącznik ZN-1/B Dane o gruntach
(Aleksandra Polywka)
29.12.2008 13:32 Usunięto załącznik ZN-1/B Dane o gruntach - pdf
(Aleksandra Polywka)
29.12.2008 13:32 Usunięto załącznik ZN-1/A Dane o budynkach
(Aleksandra Polywka)
29.12.2008 13:32 Usunięto załącznik ZN-1/A Dane o budynkach - pdf
(Aleksandra Polywka)
29.12.2008 13:32 Usunięto załącznik DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości na 2008r.

(Aleksandra Polywka)
29.12.2008 13:32 Usunięto załącznik DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości na 2008 - pdf

(Aleksandra Polywka)
29.12.2008 13:32 Usunięto załącznik KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych

(Aleksandra Polywka)
18.08.2008 15:55 Dodano załącznik "KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych"

(Aleksandra Polywka)
18.08.2008 15:55 Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości na 2008 - pdf"

(Aleksandra Polywka)
18.08.2008 15:55 Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od
nieruchomości na 2008r."

(Aleksandra Polywka)
18.08.2008 15:52 Dodano załącznik "ZN-1/A Dane o budynkach - pdf"
(Aleksandra Polywka)
18.08.2008 15:52 Dodano załącznik "ZN-1/A Dane o budynkach"
(Aleksandra Polywka)
18.08.2008 15:52 Dodano załącznik "ZN-1/B Dane o gruntach - pdf"
(Aleksandra Polywka)
18.08.2008 15:52 Dodano załącznik "ZN-1/B Dane o gruntach"
(Aleksandra Polywka)
18.08.2008 15:52 Dodano załącznik "ZN-1/C Dane o budowlach - pdf"
(Aleksandra Polywka)
18.08.2008 15:52 Dodano załącznik "ZN-1/C Dane o budowlach"
(Aleksandra Polywka)
18.08.2008 15:50 Usunięto załącznik KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych

(Aleksandra Polywka)
18.08.2008 15:45 Usunięto załącznik ZN_1C Dane o budowlach - ważne od
28.11.2007.xls

(Aleksandra Polywka)
18.08.2008 15:45 Usunięto załącznik ZN_1B Dane o gruntach- ważne od
28.11.2007.xls

(Aleksandra Polywka)
18.08.2008 15:45 Usunięto załącznik ZN_1A Dane o budynkach - ważne od
28.11.2007.xls

(Aleksandra Polywka)
18.08.2008 15:45 Usunięto załącznik DN-1_2008 Deklaracja podatek od
nieruchomości - ważna od 28.11.2007.xls

(Aleksandra Polywka)
18.08.2008 15:44 Usunięto załącznik Uchwała nr XIV_213_2007 wysokość
stawek podatku od nieruchomości.pdf

(Aleksandra Polywka)
18.08.2008 15:26 Dodano załącznik "KI-Fn-01-2 Karta informacyjna:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób
prawnych"

(Aleksandra Polywka)
18.08.2008 13:58 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
16.01.2008 10:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
16.01.2008 09:59 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
15.01.2008 10:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
15.01.2008 10:35 Dodano załącznik "Uchwała nr XIV_213_2007 wysokość
stawek podatku od nieruchomości.pdf"

(Agnieszka Szczepańska)