Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty pod. od nieruch, pod. rolnego oraz pod. leśnego dla osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do 1ha fiz. lub przel. gruntów rolnych - za poprzednie lata

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty pod. od nieruch, pod. rolnego oraz pod. leśnego dla osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do 1ha fiz. lub przel. gruntów rolnych - za poprzednie lata
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Aleksandra Polywka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:02.01.2012
Data publikacji:29.04.2004 15:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.10.2016 12:36 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
19.07.2016 13:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
19.07.2016 13:15 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
19.07.2016 13:15 Usunięto załącznik ZG-4 Informacja o gruntach - ważna do
dnia 31.12.2008r.

(Aleksandra Polywka)
19.07.2016 13:15 Usunięto załącznik ZB-3 Informacja o budynkach i
obiektach budowlanych - ważna do dnia 31.12.2008r.

(Aleksandra Polywka)
19.07.2016 13:15 Usunięto załącznik ZP-2 Dane podatnika - ważna do dnia
31.12.2008r.

(Aleksandra Polywka)
19.07.2016 13:15 Usunięto załącznik ZW-5 Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości

(Aleksandra Polywka)
19.07.2016 13:14 Usunięto załącznik ZW-6 Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku rolnym

(Aleksandra Polywka)
19.07.2016 13:14 Usunięto załącznik ZP-2 Dane podatnika - ważny do
31.12.2011r.

(Aleksandra Polywka)
19.07.2016 13:14 Usunięto załącznik ZB-3 Informacja o budynkach i
obiektach budowlanych - ważna do 31.12.2011r.

(Aleksandra Polywka)
19.07.2016 13:14 Usunięto załącznik ZG-4 Informacja o gruntach - ważna do
31.12.2011r.

(Aleksandra Polywka)
19.07.2016 13:14 Usunięto załącznik IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD
NIERUCHOMOŚCI,PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKU LEŚNEGO DLA
OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ DO
1 HA FIZYCZNEGO LUB PRZELICZENIOWEGO GRUNTÓW ROLNYCH -
ważna do dnia 31.12.2008r.

(Aleksandra Polywka)
19.07.2016 13:13 Usunięto załącznik KI-Fn-01-1 Karta informacyjna - ważna
do 31.12.2011r.

(Aleksandra Polywka)
19.07.2016 13:13 Usunięto załącznik IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD
NIERUCHOMOŚCI,PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKU LEŚNEGO DLA
OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ DO
1 HA FIZYCZNEGO LUB PRZELICZENIOWEGO GRUNTÓW ROLNYCH -
ważna do 31.12.2011r.

(Aleksandra Polywka)
19.07.2016 13:13 Usunięto załącznik KI-Fn-01-1 Karta informacyjna:
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1 ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych

(Aleksandra Polywka)
19.07.2016 13:13Dokument został odzyskany. (Aleksandra Polywka)
19.07.2016 13:12Dokument został odzyskany. (Aleksandra Polywka)
14.07.2016 10:22Dokument usunięto. (Aleksandra Polywka)
07.08.2015 10:54 Edycja dokumentu (Irena Dusza-Kuczmarska)
07.08.2015 10:53 Edycja dokumentu (Irena Dusza-Kuczmarska)
07.08.2015 10:52 Edycja dokumentu (Irena Dusza-Kuczmarska)
07.08.2015 10:52 Dodano załącznik "KI-Fn-01-1 Karta informacyjna:
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1 ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych"

(Irena Dusza-Kuczmarska)
07.08.2015 10:50 Usunięto załącznik KI-Fn-01-1 Karta informacyjna:
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1 ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych

(Irena Dusza-Kuczmarska)
07.01.2014 10:07 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
19.01.2012 12:35 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
19.01.2012 11:48 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
19.01.2012 11:45 Dodano załącznik "ZW-6 Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku rolnym"

(Aleksandra Polywka)
19.01.2012 11:45 Dodano załącznik "ZW-5 Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości"

(Aleksandra Polywka)
19.01.2012 11:45 Dodano załącznik "ZG-4 Informacja o gruntach"
(Aleksandra Polywka)
19.01.2012 11:43 Dodano załącznik "ZB-3 Informacja o budynkach i obiektach
budowlanych"

(Aleksandra Polywka)
19.01.2012 11:42 Dodano załącznik "ZP-2 Dane podatnika"
(Aleksandra Polywka)
19.01.2012 11:42 Dodano załącznik "IN-1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych"

(Aleksandra Polywka)
19.01.2012 11:40 Dodano załącznik "KI-Fn-01-1 Karta informacyjna:
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1 ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych"

(Aleksandra Polywka)
02.01.2012 11:29 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
02.01.2012 11:28 Zmieniono tytuł załącznika z "ZG-4 Informacja o gruntach"
na "ZG-4 Informacja o gruntach - ważna do 31.12.2011r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2012 11:27 Zmieniono tytuł załącznika z "ZB-3 Informacja o budynkach
i obiektach budowlanych" na "ZB-3 Informacja o budynkach i
obiektach budowlanych - ważna do 31.12.2011r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2012 11:27 Zmieniono tytuł załącznika z "ZP-2 Dane podatnika" na
"ZP-2 Dane podatnika - ważny do 31.12.2011r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2012 09:57 Zmieniono tytuł załącznika z "IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKU
LEŚNEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
GRUNTOWĄ DO 1 HA FIZYCZNEGO LUB PRZELICZENIOWEGO GRUNTÓW
ROLNYCH" na "IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD
NIERUCHOMOŚCI,PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKU LEŚNEGO DLA
OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ DO
1 HA FIZYCZNEGO LUB PRZELICZENIOWEGO GRUNTÓW ROLNYCH -
ważna do 31.12.2011r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2012 09:56 Zmieniono tytuł załącznika z "KI-Fn-01-1 Karta
informacyjna" na "KI-Fn-01-1 Karta informacyjna - ważna do
31.12.2011r."

(Aleksandra Polywka)
23.03.2010 11:42 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
23.03.2010 11:40 Dodano załącznik "ZG-4 Informacja o gruntach"
(Aleksandra Polywka)
23.03.2010 11:40 Dodano załącznik "ZB-3 Informacja o budynkach i obiektach
budowlanych"

(Aleksandra Polywka)
23.03.2010 11:40 Dodano załącznik "ZP-2 Dane podatnika"
(Aleksandra Polywka)
23.03.2010 11:40 Dodano załącznik "IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD
NIERUCHOMOŚCI,PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKU LEŚNEGO DLA
OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ DO
1 HA FIZYCZNEGO LUB PRZELICZENIOWEGO GRUNTÓW ROLNYCH"

(Aleksandra Polywka)
23.03.2010 11:40 Dodano załącznik "KI-Fn-01-1 Karta informacyjna"
(Aleksandra Polywka)
23.03.2010 11:38 Usunięto załącznik ZG-4 Informacja o gruntach - ważny od
5.01.2009r.

(Aleksandra Polywka)
23.03.2010 11:38 Usunięto załącznik ZB-3 Informacja o budynkach i
obiektach budowlanych - ważny od 5.01.2009r.

(Aleksandra Polywka)
23.03.2010 11:38 Usunięto załącznik ZP-2 Dane Podatnika - ważna od
5.01.2009r.

(Aleksandra Polywka)
23.03.2010 11:38 Usunięto załącznik IN-1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych -
ważna od 5.01.2009r.

(Aleksandra Polywka)
23.03.2010 11:38 Usunięto załącznik KI-Fn-01-1 Karta informacyjna:
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty podatku od
nieruchomościpodatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych -
ważna od 5.

(Aleksandra Polywka)
04.03.2009 10:37 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
04.03.2009 10:37 Dodano załącznik "KI-Fn-01-1 Karta informacyjna:
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty podatku od
nieruchomościpodatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych -
ważna od 5."

(Aleksandra Polywka)
04.03.2009 10:36 Usunięto załącznik KI-Fn-01-1 Karta informacyjna:
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1 ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych

(Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:18 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:18 Dodano załącznik "KI-Fn-01-1 Karta informacyjna:
Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/korekty podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1 ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych "

(Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:18 Dodano załącznik "IN-1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych -
ważna od 5.01.2009r."

(Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:18 Dodano załącznik "ZP-2 Dane Podatnika - ważna od
5.01.2009r."

(Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:18 Dodano załącznik "ZB-3 Informacja o budynkach i obiektach
budowlanych - ważny od 5.01.2009r."

(Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:18 Dodano załącznik "ZG-4 Informacja o gruntach - ważny od
5.01.2009r."

(Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:15 Usunięto załącznik ZG-4 Informacja o gruntach - ważna od
2.01.2009r.

(Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:14 Usunięto załącznik ZB-3 Informacja o budynkach i
obiektach budowlanych - ważna od 2.01.2009r.

(Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:14 Usunięto załącznik ZP-2 Dane Podatnika - ważna od
2.01.2009r.

(Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:14 Usunięto załącznik IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD
NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKU LEŚNEGO DLA
OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ DO
1 HA FIZYCZNEGO LUB PRZELICZENIOWEGO GRUNTÓW ROLNYCH -
ważna od 2.01.2009r.

(Aleksandra Polywka)
09.01.2009 15:14 Usunięto załącznik Karta informacyjna KI-Fn-01-1:
"Zgłoszenie wymiaru/korekty podatku od nieruchomości,
podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych
posiadających nieruchomość gruntową do 1 ha fizycznego
lub przeliczeniowego gruntów rolnych - ważna od 2.01.2009r

(Aleksandra Polywka)
29.12.2008 12:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
29.12.2008 12:26 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD
NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKU LEŚNEGO DLA
OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ DO
1 HA FIZYCZNEGO LUB PRZELICZENIOWEGO GRUNTÓW ROLNYCH -
ważna od 2.01.2008r." na "IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU
OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKU LEŚNEGO DLA
OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ DO
1 HA FIZYCZNEGO LUB PRZELICZENIOWEGO GRUNTÓW ROLNYCH -
ważna od 2.01.2009r."

(Aleksandra Polywka)
29.12.2008 12:18 Dodano załącznik "ZG-4 Informacja o gruntach - ważna od
2.01.2009r."

(Aleksandra Polywka)
29.12.2008 12:18 Dodano załącznik "ZB-3 Informacja o budynkach i obiektach
budowlanych - ważna od 2.01.2009r."

(Aleksandra Polywka)
29.12.2008 12:18 Dodano załącznik "ZP-2 Dane Podatnika - ważna od
2.01.2009r."

(Aleksandra Polywka)
29.12.2008 12:18 Dodano załącznik "IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD
NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKU LEŚNEGO DLA
OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ DO
1 HA FIZYCZNEGO LUB PRZELICZENIOWEGO GRUNTÓW ROLNYCH -
ważna od 2.01.2008r."

(Aleksandra Polywka)
29.12.2008 12:18 Dodano załącznik "Karta informacyjna KI-Fn-01-1:
"Zgłoszenie wymiaru/korekty podatku od nieruchomości,
podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych
posiadających nieruchomość gruntową do 1 ha fizycznego
lub przeliczeniowego gruntów rolnych - ważna od
2.01.2009r"

(Aleksandra Polywka)
24.12.2008 11:59 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
24.12.2008 11:57 Zmieniono tytuł załącznika z "ZG-4 Informacja o gruntach"
na "ZG-4 Informacja o gruntach - ważna do dnia
31.12.2008r."

(Aleksandra Polywka)
24.12.2008 11:57 Zmieniono tytuł załącznika z "ZB-3 Informacja o budynkach
i obiektach budowlanych" na "ZB-3 Informacja o budynkach i
obiektach budowlanych - ważna do dnia 31.12.2008r."

(Aleksandra Polywka)
24.12.2008 11:56 Zmieniono tytuł załącznika z "ZP-2 Dane podatnika" na
"ZP-2 Dane podatnika - ważna do dnia 31.12.2008r."

(Aleksandra Polywka)
24.12.2008 11:56 Zmieniono tytuł załącznika z "IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKU
LEŚNEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
GRUNTOWĄ DO 1 HA FIZYCZNEGO LUB PRZELICZENIOWEGO GRUNTÓW
ROLNYCH - ważna do dnia 231.12.2008r." na "IN-1 INFORMACJA
W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,PODATKU ROLNEGO ORAZ
PODATKU LEŚNEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ DO 1 HA FIZYCZNEGO LUB
PRZELICZENIOWEGO GRUNTÓW ROLNYCH - ważna do dnia
31.12.2008r."

(Aleksandra Polywka)
24.12.2008 11:55 Zmieniono tytuł załącznika z "IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKU
LEŚNEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
GRUNTOWĄ DO 1 HA FIZYCZNEGO LUB PRZELICZENIOWEGO GRUNTÓW
ROLNYCH" na "IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD
NIERUCHOMOŚCI,PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKU LEŚNEGO DLA
OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ DO
1 HA FIZYCZNEGO LUB PRZELICZENIOWEGO GRUNTÓW ROLNYCH -
ważna do dnia 231.12.2008r."

(Aleksandra Polywka)
16.01.2008 18:21 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
16.01.2008 18:20 Dodano załącznik "ZG-4 Informacja o gruntach"
(Aleksandra Polywka)
16.01.2008 18:20 Dodano załącznik "ZB-3 Informacja o budynkach i obiektach
budowlanych"

(Aleksandra Polywka)
16.01.2008 18:20 Dodano załącznik "ZP-2 Dane podatnika"
(Aleksandra Polywka)
16.01.2008 18:20 Dodano załącznik "IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD
NIERUCHOMOŚCI,PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKU LEŚNEGO DLA
OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ DO
1 HA FIZYCZNEGO LUB PRZELICZENIOWEGO GRUNTÓW ROLNYCH"

(Aleksandra Polywka)
16.01.2008 18:16 Usunięto załącznik Informacja o gruntach
(Aleksandra Polywka)
16.01.2008 18:16 Usunięto załącznik ZB-3 "Informacja o budynkach i
obiektach budowlanych" - obowiązuje od 28.11.2007r.

(Aleksandra Polywka)
16.01.2008 18:16 Usunięto załącznik ZP-2 "Dane podatnika" - obowiązuje od
28.11.2007r.

(Aleksandra Polywka)
16.01.2008 18:16 Usunięto załącznik IN-1 "Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych" -
obowiązuje od 28.11.2007r.

(Aleksandra Polywka)
07.12.2007 12:52 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
07.12.2007 12:49 Dodano załącznik "Informacja o gruntach"
(Aleksandra Polywka)
07.12.2007 12:47 Usunięto załącznik ZG-4 "Informacja o gruntach" -
obowiązuje od 28.11.2007r.

(Aleksandra Polywka)
07.12.2007 10:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
07.12.2007 10:12 Dodano załącznik "ZG-4 "Informacja o gruntach" -
obowiązuje od 28.11.2007r."

(Aleksandra Polywka)
07.12.2007 10:05 Usunięto załącznik ZG-4 "Informacja o gruntach" -
obowiązuje od 28.11.2007r.

(Aleksandra Polywka)
07.12.2007 10:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
07.12.2007 10:02 Dodano załącznik "ZG-4 "Informacja o gruntach" -
obowiązuje od 28.11.2007r."

(Aleksandra Polywka)
07.12.2007 10:02 Dodano załącznik "ZB-3 "Informacja o budynkach i obiektach
budowlanych" - obowiązuje od 28.11.2007r."

(Aleksandra Polywka)
07.12.2007 10:02 Dodano załącznik "ZP-2 "Dane podatnika" - obowiązuje od
28.11.2007r."

(Aleksandra Polywka)
07.12.2007 10:02 Dodano załącznik "IN-1 "Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla
osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do
1ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych" -
obowiązuje od 28.11.2007r."

(Aleksandra Polywka)
07.12.2007 09:58 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miasta Knurów Nr
LVI/715/2006 z dnia 19.10.2006 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na
terenie miasta Knurów.

(Aleksandra Polywka)
07.12.2007 09:57 Usunięto załącznik ZB-3 Informacja o nieruchomościach i
obiektach budowlanych (podatek od nieruchomości osób
fizycznych)

(Aleksandra Polywka)
07.12.2007 09:56 Usunięto załącznik ZG-4 Informacja o gruntach (podatek od
nieruchomości osób fizycznych)

(Aleksandra Polywka)
07.12.2007 09:55 Usunięto załącznik ZP-2 Dane podatnika (podatek od
nieruchomości osób fizycznych)

(Aleksandra Polywka)
07.12.2007 09:55 Usunięto załącznik IN-1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości osób fizycznych

(Aleksandra Polywka)
07.12.2007 09:46 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
06.12.2006 12:21 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
06.12.2006 12:20 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "ZP-2 Dane podatnika (podatek od
nieruchomości osób fizycznych)" na "ZP-2 Dane podatnika
(podatek od nieruchomości osób fizycznych)"

(Aleksandra Polywka)
06.12.2006 12:01 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "IN-1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości osób fizycznych" na "IN-1 Informacja w
sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych"

(Aleksandra Polywka)
06.12.2006 08:47 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
06.12.2006 08:45 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
06.12.2006 08:40 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
06.12.2006 08:36 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
06.12.2006 08:34 Dodano załącznik "ZG-4 Informacja o gruntach (podatek od
nieruchomości osób fizycznych)"

(Aleksandra Polywka)
06.12.2006 08:34 Dodano załącznik "ZB-3 Informacja o nieruchomościach i
obiektach budowlanych (podatek od nieruchomości osób
fizycznych)"

(Aleksandra Polywka)
06.12.2006 08:34 Dodano załącznik "ZP-2 Dane podatnika (podatek od
nieruchomości osób fizycznych)"

(Aleksandra Polywka)
06.12.2006 08:34 Dodano załącznik "IN-1 Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości osób fizycznych"

(Aleksandra Polywka)
06.12.2006 08:31 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miasta Knurów Nr
LVI/715/2006 z dnia 19.10.2006 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na
terenie miasta Knurów."

(Aleksandra Polywka)
06.12.2006 08:27 Usunięto załącznik "Załącznik nr 2:Informacja w sprawie
podatku od nieruchomości osób fizycznych od 1.01.2006 r."

(Aleksandra Polywka)
06.12.2006 08:27 Usunięto załącznik "Załącznik nr 2: Informacja w
sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych do dnia
31.12.2005 r."

(Aleksandra Polywka)
06.12.2006 08:26 Usunięto załącznik "Załącznik nr 2: Informacja o
nieruchomościach i obiektach budowlanych od 1.01.2006 r."

(Aleksandra Polywka)
06.12.2006 08:26 Usunięto załącznik "Załącznik nr 2: Informacja o
gruntach od 1.01.2006 r."

(Aleksandra Polywka)
06.12.2006 08:25 Usunięto załącznik "Załącznik nr 2: Dane podatnika o d
1.01.2006 r."

(Aleksandra Polywka)
06.12.2006 08:25 Usunięto załącznik "Uchwała w sprawie określenia
wzorów formularzy podatkowych do dnia 31.12.2005 r."

(Aleksandra Polywka)
06.12.2006 08:24 Usunięto załącznik "Uchwała nr XLII/575/2005 Rady Miasta
Knurów z dnia 8.12.2005 r. w sprawie: określenia wzorów
formularzy dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego na terenie miasta Knurów
od 1.01.2006 r."

(Aleksandra Polywka)
02.08.2006 14:04 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
22.05.2006 10:57 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
20.04.2006 08:40 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2006 09:38 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
09.01.2006 09:28Dodano załącznik "Załącznik nr 2: Dane podatnika o d
1.01.2006 r."
(Aleksandra Polywka)
09.01.2006 09:28Dodano załącznik "Załącznik nr 2: Informacja o gruntach
od 1.01.2006 r."
(Aleksandra Polywka)
09.01.2006 09:28Dodano załącznik "Załącznik nr 2: Informacja o
nieruchomościach i obiektach budowlanych od 1.01.2006 r."
(Aleksandra Polywka)
09.01.2006 09:26Usunięto załącznik "Informacja o nieruchomościach i
obiektach budowlanych do załącznika nr 2 od 1.01.2006 r."
(Aleksandra Polywka)
09.01.2006 09:25Usunięto załącznik "Informacja o gruntach osób
fizycznych do załącznika nr 2 od 1.01.2006 r."
(Aleksandra Polywka)
09.01.2006 09:25Usunięto załącznik "Dane podatnika dla osób fizycznych
do załącznika nr 2 od 1.01.2006 r."
(Aleksandra Polywka)
19.12.2005 12:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
19.12.2005 12:13Dodano załącznik "Dane podatnika dla osób fizycznych do
załącznika nr 2 od 1.01.2006 r."
(Aleksandra Polywka)
19.12.2005 12:12Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 2:Informacja
w sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych nr 2 od
1.01.2006 r." na "Załącznik nr 2:Informacja w sprawie
podatku od nieruchomości osób fizycznych od 1.01.2006 r."
(Aleksandra Polywka)
19.12.2005 11:21Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 2:
informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych od
1.01.2006 r." na "Informacja o nieruchomościach i obiektach
budowlanych do załącznika nr 2 od 1.01.2006 r."
(Aleksandra Polywka)
19.12.2005 11:19Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja w sprawie
podatku od nieruchomości osób fizycznych do załącznika
nr 2 od 1.01.2006 r." na "Załącznik nr 2:Informacja w
sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych nr 2 od
1.01.2006 r."
(Aleksandra Polywka)
19.12.2005 11:17Dodano załącznik "Informacja o gruntach osób fizycznych
do załącznika nr 2 od 1.01.2006 r."
(Aleksandra Polywka)
19.12.2005 11:15Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 2:
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości osób
fizycznych od 1.01.2006 r." na "Informacja w sprawie podatku
od nieruchomości osób fizycznych do załącznika nr 2 od
1.01.2006 r."
(Aleksandra Polywka)
19.12.2005 11:13Dodano załącznik "Załącznik nr 2: informacja o
nieruchomościach i obiektach budowlanych od 1.01.2006 r."
(Aleksandra Polywka)
19.12.2005 11:11Dodano załącznik "Załącznik nr 2: Informacja w sprawie
podatku od nieruchomości osób fizycznych od 1.01.2006 r."
(Aleksandra Polywka)
19.12.2005 11:08Usunięto załącznik "Załącznik nr 2: Informacja w
sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych od
1.01.2006 r."
(Aleksandra Polywka)
19.12.2005 11:07Usunięto załącznik "Informacja o nieruchomościach i
obiektach budowlanych od 1.01.2006 r."
(Aleksandra Polywka)
19.12.2005 11:04Dodano załącznik "Informacja o nieruchomościach i
obiektach budowlanych od 1.01.2006 r."
(Aleksandra Polywka)
19.12.2005 11:03Usunięto załącznik "budynki 2 poprawione.sxw"
(Aleksandra Polywka)
19.12.2005 11:02Dodano załącznik "budynki 2 poprawione.sxw"
(Aleksandra Polywka)
19.12.2005 11:02Dodano załącznik "Załącznik nr 2: Informacja w sprawie
podatku od nieruchomości osób fizycznych od 1.01.2006 r."
(Aleksandra Polywka)
19.12.2005 10:58Dodano załącznik "Uchwała nr XLII/575/2005 Rady Miasta
Knurów z dnia 8.12.2005 r. w sprawie: określenia wzorów
formularzy dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego na terenie miasta Knurów
od 1.01.2006 r."
(Aleksandra Polywka)
19.12.2005 10:57Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 2:
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości osób
fizycznych." na "Załącznik nr 2: Informacja w sprawie
podatku od nieruchomości osób fizycznych do dnia
31.12.2005 r."
(Aleksandra Polywka)
19.12.2005 10:56Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała w sprawie
określenia wzorów formularzy podatkowych." na "Uchwała w
sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych do dnia
31.12.2005 r."
(Aleksandra Polywka)
08.09.2005 13:51 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
10.02.2005 08:57 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
29.04.2004 15:32 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
29.04.2004 15:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
29.04.2004 15:13 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
29.04.2004 15:13 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
28.04.2004 08:35 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Polywka)